Wkrótce rusza remont ulic starego miasta (ul.  Nowy Rynek, ul. Panny Marii, ul.  Nadwodna, ul. Świętojańska, ul. Marii Konopnickiej, ul. Ks. P. Skargi, ul. Benedyktyńska). Gmina Pułtusk informuje, że od dnia 21.11.2019 r. planowane jest rozpoczęcie robót z nim związanych. W pierwszej kolejności prowadzone będą prace na ul. Marii Konopnickiej.czytaj więcej…

Zachęcamy pułtuszczan do obejrzenia wystawy na Lotnisku Chopina w Warszawie pt. “Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj nasze Pomniki Historii”. Wśród 105 zabytków nieruchomych o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury znalazła się również Kolegiata Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Wystawa “Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj nasze Pomniki Historii” została zorganizowana przez Biuro Programu Niepodległa we współpracyczytaj więcej…

DZWONNICA PRZY BAZYLICE

11 listopada br. po Mszy św.  o godz. 12:00 w Święto Niepodległości, odbyło się poświęcenie wyremontowanej dzwonnicy przy pułtuskiej Bazylice. Po raz pierwszy,  od zakończenia II wojny światowej mieszkańcy mogli wejść na taras widokowy pułtuskiej dzwonnicy. Dzwonnica z tarasem widokowym pozwala na oglądanie panoramy miasta.  Jest to kolejny punkt widokowyczytaj więcej…

11 listopada 2019 Uroczystość na cmentarzu

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęto w Pułtusku uroczystością przy mogile żołnierzy polskich poległych podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku na I cmentarzu. Organizatorzy – Starosta Pułtuski i Burmistrz Miasta Pułtusk oraz przedstawiciele kombatantów, służb mundurowych, pułtuskich stowarzyszeń, organizacji społecznych i politycznych, instytucji, szkół, przedsiębiorstw, odśpiewali hymn narodowy i złożyli naczytaj więcej…

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku (ul. Rynek 41) oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu, jak również na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku na okres 3 tygodni (licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie) wykazczytaj więcej…

Zakończono realizację zadań realizowanych przy udziale środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Każde z objętych dofinansowaniem Sołectw otrzymało kwotę 10 tysięcy złotych.   Dofinansowaniem objęto Sołectwa: – Kleszewo: zadaszenie budynku socjalno-magazynowego – Lipniki Nowe: zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie pomostu nad stawem, wiaty wolnostojącejczytaj więcej…

W dniu 6 listopada br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Tomasz Sobiecki uczestniczył wraz z innymi przedstawicielami administracji samorządowej i  ekspertami z  zakresu zarządzania kryzysowego w warsztatach zorganizowanych w  ramach projektu PARASOL. Spotkanie odbyło się w Komorowie, w siedzibie 5  Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, która była organizatorem warsztatów. Była to druga edycja PARASOLA naczytaj więcej…

6 listopada br. w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbył się finał projektu „Tradycje teatralne Pułtuska V”. Rozstrzygnięto konkurs teatralny – V Pułtuskie Teatry Amatorskie – Konkurs „PTA-K”. Jury konkursu w składzie: Bożena Suchocka, Grzegorz Mrówczyński, Jan Kozikowski przyznało następujące nagrody: Nagrody zespołowe: I Nagroda oraz nagroda ufundowanaczytaj więcej…

29 października 2019 r. w auli im. Roberta Schumana, Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczono odznaczenia i nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z rejonu płockiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Uroczystość odbyła się z udziałemczytaj więcej…

W ramach projektu pn.: „Przyjaciele natury w Pułtusku…” we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk wystawiony zostanie spektakl o tematyce ekologicznej (łącznie 9 razy). We wtorek, 5 listopada 2019 r. przedstawienia odbyły się Szkole  Filialnej w Bobach – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej wczytaj więcej…

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności,czytaj więcej…

płyta lodowiska w trakcie prac

W środę, 30 października 2019 r. wykonano płytę żelbetową  lodowiska z zabetonowaną instalacją mrożeniową,  zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Wymiary lodowiska to 30 m x 20 m. Obecnie Gmina Pułtusk poszukuje dostawcy elementów ruchomych lodowiska takich jak: bandy, maszyna doczytaj więcej…