Kategoria: PROJEKTY UNIJNE

Cyfrowa Gmina – przekazanie sprzętu w ramach projektu z UE 6

W poniedziałek 24 kwietnia 2023r. w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich “Cyfrowa Gmina” odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Pułtusk. Sprzęt w postaci urządzeń wielofunkcyjnych Sharp BP50C26 i komputerów AIO Dell Optiplex wraz z oprogramowaniem otrzymały niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk : Pułtuska Bibliotekaczytaj więcej…

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” 1

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej V “Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 “Dostosowanie do zmian klimatu” Całkowita wartość projektu:czytaj więcej…

Eko-wiata przystankowa 1

#Mazowszepomaga  #programywsparacia #solidarnośćmazowiecka Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w dniu 12 października 2022 r. rozpoczęto realizację zadania pn. „Zakup »zielonych wiat« przystankowych w Gminie Pułtusk”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.Wiata przystankowa będzie się składała zczytaj więcej…

Gmina Pułtusk dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pozyskała 44 200 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Dzięki temu zakupiono 16 laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. 12 października br. Burmistrzczytaj więcej…

Wręczenie sprzętu komputerowego dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR 15

Gmina Pułtusk dzięki Funduszom Europejskim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pozyskała 44.200,00 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 16 laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. 12 października br. Burmistrzczytaj więcej…

Spotaknie dotyczące programu Erasmus + 5

4 lipca br. w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak, Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska, oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej  w Pułtusku Krzysztof Łachmański przywitali przedstawicieli szkół i instytucji z Turcji (Ankary i Istambułu) i Rumunii. Projekt FBBczytaj więcej…

Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem o szerokim zakresie znaczenia i o szerokim zastosowaniu, dlatego nasz Urząd pragnie sprostać wymaganiom kryjącym się pod pojęciem bezpieczeństwa informatycznego. Planowany zakup licencji serwerowych i dostępowych CAL systemów operacyjnych gwarantuje dostęp do najnowszych aktualizacji zabezpieczeń co w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo danych przetwarzanych w naszym Urzędzie. Równieżczytaj więcej…

Logotyp Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć. Środa, 13 stycznia 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji oczytaj więcej…

screen plakat

Gmina Pułtusk zaprasza na kursy języka angielskiego oraz kursy z zakresu technik informacyjnych (ICT) realizowane w ramach projektu „Moje kompetencje – mój sukces”. OFERUJEMY: -180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym-120 godzinne kursy z technik informacyjnych (ICT) zakończone egzaminem zewnętrznym Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25czytaj więcej…

Dzięki dofinansowaniu z programu Zdalna Szkoła + przedstawiciele Gminy Pułtusk – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski i Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak w piątek (11 września br.) przekazali dyrektorom pułtuskich szkół podstawowych kolejne 25 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów do nauki zdalnej. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 114 972,00czytaj więcej…

przekazanie laptopów do nauki zdalnej

12 maja 2020 r. w imieniu Gminy Pułtusk Sekretarz Miasta – Partycja Kazimierczak przekazała kolejny, po zakupionych 35 laptopach w ramach programu Zdalna Szkoła, sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów. Dyrektorzy czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk odebrali 14 laptopów o łącznej wartości 33 600 zł. oprac. Wydziałczytaj więcej…

Gmina Pułtusk została zakwalifikowana jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Szkoła otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Odbędą się równieżczytaj więcej…

W Pułtusku zostały zamontowane trzy ławki solarne z funkcją ładowania urządzeń przenośnych poprzez USB oraz indukcję QI. Jedna ławka umożliwia jednoczesne ładowanie czterech urządzeń przenośnych. Na ławkach znajdują się tabliczki z informacją o urządzeniu dla osób niedowidzących i niewidomych w języku brailla. Ławki znajdują się na terenie „Wyspy”  przy fontannie iczytaj więcej…