PROJEKTY UNIJNE

Plakat dot. Projektu MPA. Treść plakatu: na górze loga: Fundusze Europejskie oraz Dofinansowane przez Unię Europejską poniżej napis: Gmina Pułtusk realizuje projekt Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk Dofinansowanie projektu z UE: 227 898,51 PLN www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk”. Dofinansowanie projektu z UE: 227 898,51 PLN Celem głównym projektu jest wspieranie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze miasta Pułtusk. Projekt realizowany jest latach 2024-2026 w podziale na dwa zadania bezpośrednie: opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla miasta Pułtusk.czytaj więcej…

Plakat dot. Cyberbezpiecznego Samorządu. Treść plakatu: - od góry napis: Cyberbezpieczny Samorząd o projekcie Cyberbezpieczny Samorząd "Cyberbezpieczny Samorząd" to bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podmiocie. Gmina Pułtusk Wartość Projektu 904.000 zł Poniżej loga: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Dofinansowanie przez Unię Europejską, CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji – oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASKczytaj więcej…

Informacja: Samorząd Województwa Mazowieckiego - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt nr RPMA.10.01.01.14-E047/20 pn. "Mazowiecki program przygotowanai szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nuaki zdalnej. Proejkt realizowany do dnia 31.12.2023 r. Dofinansowanie projektu z UE 61 624 333,56 PLN Wartość projektu (ogółem): 80 624 303,30 PLN Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Mazowsze. serce Polski Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapa dotacji.gov.pl

Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołachczytaj więcej…

Cyfrowa Gmina – przekazanie sprzętu w ramach projektu z UE 6

W poniedziałek 24 kwietnia 2023r. w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich “Cyfrowa Gmina” odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Pułtusk. Sprzęt w postaci urządzeń wielofunkcyjnych Sharp BP50C26 i komputerów AIO Dell Optiplex wraz z oprogramowaniem otrzymały niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk : Pułtuska Bibliotekaczytaj więcej…

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” 1

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej V “Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 “Dostosowanie do zmian klimatu” Całkowita wartość projektu:czytaj więcej…

Eko-wiata przystankowa 1

#Mazowszepomaga  #programywsparacia #solidarnośćmazowiecka Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w dniu 12 października 2022 r. rozpoczęto realizację zadania pn. „Zakup »zielonych wiat« przystankowych w Gminie Pułtusk”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.Wiata przystankowa będzie się składała zczytaj więcej…

Gmina Pułtusk dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pozyskała 44 200 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Dzięki temu zakupiono 16 laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. 12 października br. Burmistrzczytaj więcej…

Wręczenie sprzętu komputerowego dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR 15

Gmina Pułtusk dzięki Funduszom Europejskim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pozyskała 44.200,00 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 16 laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. 12 października br. Burmistrzczytaj więcej…

Spotaknie dotyczące programu Erasmus + 5

4 lipca br. w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak, Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska, oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej  w Pułtusku Krzysztof Łachmański przywitali przedstawicieli szkół i instytucji z Turcji (Ankary i Istambułu) i Rumunii. Projekt FBBczytaj więcej…

Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem o szerokim zakresie znaczenia i o szerokim zastosowaniu, dlatego nasz Urząd pragnie sprostać wymaganiom kryjącym się pod pojęciem bezpieczeństwa informatycznego. Planowany zakup licencji serwerowych i dostępowych CAL systemów operacyjnych gwarantuje dostęp do najnowszych aktualizacji zabezpieczeń co w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo danych przetwarzanych w naszym Urzędzie. Równieżczytaj więcej…

Logotyp Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć. Środa, 13 stycznia 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji oczytaj więcej…

screen plakat

Gmina Pułtusk zaprasza na kursy języka angielskiego oraz kursy z zakresu technik informacyjnych (ICT) realizowane w ramach projektu „Moje kompetencje – mój sukces”. OFERUJEMY: -180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym-120 godzinne kursy z technik informacyjnych (ICT) zakończone egzaminem zewnętrznym Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25czytaj więcej…

Dzięki dofinansowaniu z programu Zdalna Szkoła + przedstawiciele Gminy Pułtusk – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski i Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak w piątek (11 września br.) przekazali dyrektorom pułtuskich szkół podstawowych kolejne 25 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów do nauki zdalnej. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 114 972,00czytaj więcej…

przekazanie laptopów do nauki zdalnej

12 maja 2020 r. w imieniu Gminy Pułtusk Sekretarz Miasta – Partycja Kazimierczak przekazała kolejny, po zakupionych 35 laptopach w ramach programu Zdalna Szkoła, sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów. Dyrektorzy czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk odebrali 14 laptopów o łącznej wartości 33 600 zł. oprac. Wydziałczytaj więcej…