Kategoria: KOMUNIKATY

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że dnia 20 czerwca 2022 r. odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o.  Na zgromadzeniach zostały przyjęte sprawozdania za 2021 rok:czytaj więcej…

Uprzejmie informuję, że zwołuję LXII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 21 czerwca 2022 r.  o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info). Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Sprawyczytaj więcej…

Przypominamy, że ulica Słowackiego (wzdłuż ogrodzenia Domu Polonii) jest wyłączona z ruchu kołowego. Zdarzają się jednak kierowcy, którzy nie bacząc na zakaz ruchu, z coraz większą częstotliwością jeżdżą tą ulicą. Dlatego Straż Miejska wzmaga czujność i wszelkie samowolne, nieuprawnione przejazdy ulicą Słowackiego będą surowo karane zgodnie z Kodeksem wykroczeń. Dziękiczytaj więcej…

Pułtusk, 13 czerwca 2022 r. OSTRZEŻENIE O BURZACH W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w  Warszawie informujemy, że od godz. 11.00 do godz. 20.00 dnia 13 czerwca br., na terenie Gminy Pułtusk prognozowane jest wystąpienie burz, którym miejscamiczytaj więcej…

Pułtusk, 9 czerwca 2022 r. OSTRZEŻENIE O BURZACH W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w  Warszawie informujemy, że od godz. 14.00 dnia 9 czerwca br. do godz. 01.00 dnia 10  czerwca br., na terenie Gminy Pułtusk prognozowane jest wystąpienieczytaj więcej…

Pułtusk, 2 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że w wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku została wybrana Pani Katarzyna Przewłocka.Pani Katarzyna Przewłocka spełnia niezbędne wymagania określone w postępowaniu konkursowym. Podczas przeprowadzonego konkursu potwierdziła wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku. Samodzielnyczytaj więcej…

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku serdecznie zaprasza do udziału w IV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENEK POLSKICH WYKONAWCÓW LAT 60. I 70. XX w. „W SZEŚCIU STRUNACH ZAKLĘTA MUZYKA”, który odbędzie się w Pułtusku, 16 września 2022 r. Pomysł na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zrodziłczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku z organizacją gminnego Pikniku z okazji Dnia Dziecka, w dniu 4 czerwca 2022 r. (sobota), od godz. 7:00 do godz. 18:00, od Ratusza do przejazdu z ul. Świętojańską będzie obowiązywał zakaz parkowania. Z up. BURMISTRZA mgr Dorota Sobotka Kierownik Wydziału Promocji, Kulturyczytaj więcej…

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. o  przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r., kwalifikacja dla mieszkańców gminy Pułtusk zostanie przeprowadzona w dniach 1 – 15 czerwca 2022 r. Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. obejmuje: 1) mężczyzn urodzonych w 2003 roku; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002,czytaj więcej…

Referat Podatków i Opłat Lokalnych przypomina: Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych posiadających psy i powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,czytaj więcej…

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

Przypominamy, że każdy zainteresowany może złożyć uwagi do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Pułtusk obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uwagi ws. „uchwały krajobrazowej” można składać osobiście w Biurze Podawczym, przesłaćczytaj więcej…

Przypominamy, że od 27 kwietnia do 17 maja 2022 r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Pułtusk obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą byćczytaj więcej…

baner pomoc dla ukrainy

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytoriumczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie informujemy, że od godz. 23.00 dnia 12 kwietnia 2022 r. do 08.00 dnia 13 kwietnia 2022 r., na terenie Gminy Pułtusk prognozowane jest wystąpienie przymrozków. Miejscami przewidywany jest spadekczytaj więcej…