Kategoria: KOMUNIKATY

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że dla mieszkańców miasta i gminy Pułtusk został zorganizowany dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych, który odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem: Rejon 1A,1B, 2A, 2B – 06.11.2021 r.Rejon 3A, 3B – 13.11.2021 r.Rejon: Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Płocochowo i Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek, Lipniki Nowe, Lipnikiczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od 20 października 2021 r (środa) rozpoczynają się roboty związane z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Żwirki i Wigury. W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia na odcinku od ulicy New Britain do schodów prowadzących do ulicy Traugutta. Za utrudnienia przepraszamy. Wydział Inwestycji i Pozyskiwaniaczytaj więcej…

Uprzejmie informuję, że zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Sprawy różne i informacje. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wczytaj więcej…

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od poniedziałku 18 października od godz. 10.00 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, realizujące inwestycję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyłączy z ruchu część ronda oraz fragment ulicy Daszyńskiego. Wymusza to zmianę organizacjiczytaj więcej…

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Opis sprawy: Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcyczytaj więcej…

W związku z przejściem na emeryturę Pani Agaty Kołakowskiej – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk z dniem 30 września 2021 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Pani Beacie Gemza kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej.Pani Beata Gemza jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada specjalizacjęczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku przypomina, iż w związku z nowym Programem Ochrony Powietrza, wynikającym z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, od 1 stycznia 2021czytaj więcej…

Informujemy, że w dniach 18 i 19 września w godzinach 8.00-16.00 w Pułtusku, na moście im. Obrońców Pułtuska (most „wyszkowski”) i w jego okolicach oraz na rzece Narew, będzie prowadzone szkolenie oddziału saperów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Planowane ćwiczenia nie będą miały związku z jakimkolwiek zagrożeniem. Zajęcia będączytaj więcej…

Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. Przewodnik po zreformowanym w 2020 r. programie „Czyste Powietrze” to przydatne źródło informacji zarówno dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów i ocieplenie domów. Na czwartki zczytaj więcej…

w tle kalkulator na stole z dokumentami, na wierzchu strony ikonka kalendarza z zegarem, pod spodem czerwony napis informacja

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 września 2021 r. upływa termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanymw Urzędzieczytaj więcej…

Sticky

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przypominamy, że w zatoczkach przewidzianych wyłącznie dla autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół w Rynku przy dzwonnicy oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w alei Tysiąclecia obowiązuje zakaz parkowania innych pojazdów. Straż Miejska będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu, a jego łamanieczytaj więcej…

OGŁOSZENIE z dnia 18.08.2021 r. BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 43 w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 28 w Warszawie dla którego prowadzona jest KW Nr WA4M/00049952/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej Opisczytaj więcej…

Samorząd Gminy Pułtusk, Proboszcz Parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, Sołtys Sołectwa Płocochowo zapraszają na Mszę świętą dożynkową w intencji dziękczynnej za tegoroczne plony rolne, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rolników gminy Pułtusk. 5 września 2021 r., godz. 13:00, kościół pw. śś. Piotra i Pawła w Pułtusku.czytaj więcej…

W związku z pracami polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z dostępem do budynków Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Rynek nr 40 i 42/44, Urząd Miejski informuje, że od poniedziałku 23 sierpnia 2021 r. wjazd i parkowanie wewnątrz osiedla będą ograniczone.Za utrudnienia przepraszamy. Urząd Miejski w Pułtuskuczytaj więcej…