Kategoria: Aktualności

czerwony-przycisk-uwaga

Informujemy, że z powodu nadal niesprzyjających warunków atmosferycznych lodowisko miejskie dziś (25 lutego) będzie nieczynne. MOSiR w Pułtuskuczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje o zakończeniu sezonu lodowiskowego w niedzielę 28 lutego br. Od 1 marca lodowisko w naszym mieście będzie nieczynne. Szkoda wprawdzie, że sezon lodowiskowy ze względu na długotrwałe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 okazał się zbyt krótki. Ponadto bardzo szybko zmienia się aura pogodowa zczytaj więcej…

czerwony-przycisk-uwaga

Informujemy, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lodowisko miejskie będzie dziś czynne od godziny 17:00. MOSiR w Pułtuskuczytaj więcej…

Cmentarz - pojemnik na odpady

Zarządcy cmentarzy (I-ego i II-ego): Parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku oraz Parafia pw. św. Stanisława Kostki, Urząd Miejski w Pułtusku i Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informują, że od 1 marca 2021 r. wdrażają segregację odpadów na cmentarzach parafialnych. Segregacja odpadów na cmentarzu polegać będzie na wyodrębnieniu odpadów: BIODEGRADOWALNYCHczytaj więcej…

Remont piwnic starego ratusza

W połowie września ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o wznowieniu prac remontowo-adaptacyjnych piwnic starego ratusza po doraźnej przerwie, podyktowanej wstrzymaniem remontu, którego przyczyną było odkrycie dodatkowych podziemnych pomieszczeń. Nie zostały one wcześniej zidentyfikowane, ponieważ pozostawały zamurowane. Odkrycie należało skonsultować z konserwatorem zabytków i po dokonaniu uzgodnień – przeprojektować całość przedsięwzięcia.Obecnie praceczytaj więcej…

Cięcia pielęgnacyjne drzew

Od 22 stycznia do 28 lutego br. na terenie miasta prowadzone są cięcia pielęgnacyjne drzew. W ramach cięć wykonuje się prace polegające na usunięciu obumarłych gałęzi oraz korekcji koron drzew w celu poprawy statyki i estetyki drzewostanu. Zabiegami pielęgnacyjnymi zostały objęte drzewa rosnące wzdłuż kanałków, w Parku Narutowicza, wzdłuż ulic:czytaj więcej…

czerwony-przycisk-uwaga

W związku ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2021 r. informujemy, że w wyjątkowych przypadkach dowóz osób, które nie  mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw COVID-19 może być realizowany również poza granica Gminy Pułtusk, jednak nie dalej niż 20 km od granic pozostałych gmin. Jednocześnie informujemy, żeczytaj więcej…

burmistrz- tanowisko w sprawie integralności Mazowsza

Jako Burmistrz Miasta Pułtusk wyrażam zaniepokojenie planami podziału województwa mazowieckiego i zdecydowanie opowiadam się za zachowaniem integralności Mazowsza. Reprezentując jedną z mazowieckich gmin – Miasto i Gminę Pułtusk dostrzegam negatywne konsekwencje, które nasza wspólnota mieszkańców odczuje, jeżeli  plan podziału administracyjnego Mazowsza zostanie zrealizowany. Pierwszym argumentem przemawiającym za pozostawieniem status quoczytaj więcej…

W piątek, 12 lutego 2021 r. rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 pierwszej grupy nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty prowadzonych przez Gminę Pułtusk. W pierwszej grupie znaleźli się ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klasczytaj więcej…

grh13pp

W związku z obchodzoną 14 lutego, 79. rocznicą utworzenia Armii Krajowej, przedstawiciele Samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej. Oprawę zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty ze starszym chorążym sztabowym Leszkiem Topólskim naczytaj więcej…