WAŻNE ADRESY I TELEFONY

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe
alarmowy – 999
23 692 02 42

Komenda Powiatowa Policji
alarmowy – 997 (z tel. kom. 112)
23 692 72 00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
alarmowy – 998
23 692 17 22

Staż Miejska w Pułtusku
alarmowy – 986
23 692 06 12

Pogotowie Energetyczne
alarmowy – 991

Pogotowie Gazowe
alarmowy – 992

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
23 692 50 71


 

INSTYTUCJE I URZĘDY:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
tel.23 692 12 66
fax.23 692 52 77

Urząd Skarbowy w Pułtusku
ul. Żwirki i Wigury 7
tel. 23 692 94 03
fax. 23 692 13 34

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
ul. Nowy Rynek 3
tel. 23 692 68 55

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Pułtusku
ul. Świętojańska 19
tel. 23 308 21 10

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Inspektorat w Płocku
Przedstawicielstwo w Pułtusku
ul. Świętojańska 19
tel. 23 308 24 13

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 4
tel. 23 692 54 74
fax. 23 692 04 41

Sąd Rejonowy w Pułtusku
ul. Rynek 37
tel. 23 692 99 00

Prokuratura Rejonowa
ul. Daszyńskiego 6
tel. 23 692 09 79

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. 23 691 99 01

Urząd Pocztowy Pułtusk 1
ul. 17 Sierpnia 35
tel. 23 692 17 65
Urząd Pocztowy Pułtusk 4
ul. św. Andrzeja Boboli 8
tel. 23 692 18 06

Zakład Energetyki Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o.
ul. Nasielska 3
tel. 23 692 991

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Staszica 35
tel. 23 692 52 51

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o. o. 
ul. Białowiejska 19
tel. 23 692 33 93
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
ul. Mickiewicza 36
tel. 23 692 31 47
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 
ul. Wyszkowska 2
tel. 23 692 17 91