STREFY ZIELENI I REKREACJI W PUŁTUSKU

fundusze europejskie do stref zieleni poprawne


Dobiegają końca prace związane z urządzaniem terenów zieleni w mieście i Gminie Pułtusk, realizowane w ramach projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II,  Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Metamorfozie poddano 6 obszarów o łącznej powierzchni ok. 6 ha: bulwary nad głównym kanałem miasta, parku Narutowicza, pasaż Klenczona, park przy ul. Widok, park przy ul. Sarbiewskiego i obszar funkcjonalny w Grabówiec.

Każdy teren ma swój wyjątkowy charakter z wyróżniającymi go elementami architektonicznymi i przyrodniczymi (więcej informacji wkrótce).

Słoneczna pogoda sprzyja spacerom w niezwykle barwnej, jesiennej scenerii. Zachęcamy do spacerów po zrealizowanych już obszarach zielonych tym bardziej, że wykonane są bez barier architektonicznych. Załączone zdjęcia być może staną się dla Państwa motywacją do ruszenia w plener.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

FUNKCJONOWANIE MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH

W związku z realizowanym przez Gminę Pułtusk projektem pn.: „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

  1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku

GRABÓWIEC

Mieszkańcy Grabówca mogą cieszyć się nie tylko z nowej świetlicy, ale również z terenu wokół niej, który zyskał nowe oblicze dzięki realizacji projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”.


PARK PRZY UL. WIDOK

Dziś piękny teren, który służy wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Dodatkowym atutem tego miejsca, jest niesamowita panorama miasta, którą można podziwiać podczas spacerów.

Jak wyglądały początki prac, przeczytasz klikając link poniżej.

Dziś efekty już cieszą wszystkich.


PASAŻ KLENCZONA I UL. TRAUGUTTA

BULWARY WZDŁUŻ KANAŁKÓW

PARK OSIEDLOWY PRZY UL. SARBIEWSKIEGO

PARK NARUTOWICZA

Inwestycja w trakcie realizacji i po zakończeniu inwestycji.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POSTĘPACH PRAC

W związku z realizowanym przez Gminę Pułtusk projektem pn.: „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

  1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci