STREFY ZIELENI I REKREACJI W PUŁTUSKU

fundusze europejskie do stref zieleni poprawne


 „Strefy zielenie i rekreacji w Pułtusku” zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  wyniosła: 4.274.163,73 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano i zrewitalizowano w gminie Pułtusk:

9 terenów zieleni ogólnodostępnej;

BULWARY

PARK NARUTOWICZA,

amfiteatr

Pasaż Klenczona

Park osiedlowy na SKARPIE  przy UL. WIDOK

PARK OSIEDLOWY PRZY UL. SARBIEWSKIEGO

GRABÓWIEC – Park przy świetlicy wiejskiej

PARK PRZY UL. SOLNEJ – teren przystani.

PLAC  PIŁSUDSKIEGO

2 tereny zieleni przyszkolnej;

Park edukacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3

Lodowisko przy Publicznej Szkole Nr 4

1 teren zieleni przy przedszkolu ;

Teren Placu zabaw przedszkola nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej

ULICE;

nasadzenia drzew w pasach drogowych ulic staromiejskich;

 • ul. Przechodnia,
 • ul. Reformacka,
 • ul. Świętojańska,
 • ul. Nowy Rynek
 •  ul. Kotlarska,
 • ul. Piotra skargi,
 • ul. Benedyktyńska,
 •  ul. Marii Konopnickiej,
 •  ul. Młodzieżowa,
 • ul. Panny Marii,

KANAŁKI  – nasadzenia wierzb ok. 100 szt.

Znaczenie terenów zieleni

Tereny zielone w przestrzeni miejskiej, istotnie wpływają na jakość życia mieszkańców, zapewniając liczne korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.

Od dawna znany jest fakt, że zdrowa, bujna zieleń jest czynnikiem, który działa odprężająco, kojąco i terapeutycznie na ludzki organizm, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, dlatego ważne jest świadome wprowadzanie  zieleni w strukturę urbanistyczną miast w postaci miejskich parków, skwerów, czy dziecięcych ogrodów jordanowskich

U osób wypoczywających wśród zieleni zauważono znaczny spadek poziomu stresu
oraz psychicznego znużenia.

Zieleń w otoczeniu szkół, przedszkoli czy miejsc pracy wpływa na poprawę koncentracji
 i efektywności
pozdejmowanych działań.

W końcu też, zieleń  redukuje i tłumi negatywne  odczucia jak agresja i przemoc.  

Te wszystkie pozytywne aspekty będące wynikiem dobroczynnych właściwości terenów zieleni, utwierdzają w słuszności podjętych działań przy realizacji projektu pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” w wyniku którego powstało  około 10 ha. dobrze urządzonej zieleni, w formie parków osiedlowych, rekreacyjno-sportowych, bulwarów nad kanałkami, ogródka jordanowskiego, ogrodu muzycznego i zadrzewień przyulicznych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

GRABÓWIEC

Mieszkańcy Grabówca mogą cieszyć się nie tylko z nowej świetlicy, ale również z terenu wokół niej, który zyskał nowe oblicze dzięki realizacji projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”.


PARK PRZY UL. WIDOK

Dziś piękny teren, który służy wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Dodatkowym atutem tego miejsca, jest niesamowita panorama miasta, którą można podziwiać podczas spacerów.

Jak wyglądały początki prac, przeczytasz klikając link poniżej.

Dziś efekty już cieszą wszystkich.


PASAŻ KLENCZONA I UL. TRAUGUTTA

BULWARY WZDŁUŻ KANAŁKÓW

PARK OSIEDLOWY PRZY UL. SARBIEWSKIEGO

PARK NARUTOWICZA

Inwestycja w trakcie realizacji i po zakończeniu inwestycji.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POSTĘPACH PRAC

W związku z realizowanym przez Gminę Pułtusk projektem pn.: „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

 1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@miir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci