Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (baner)
Facebook
Facebook
YouTube

Bezpieczeństwo działań które podejmujesz w sieci Internet zależy w znacznym stopniu od Ciebie oraz dbałości o stan bezpieczeństwa komputera. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, których stosowanie pozwoli uniknąć w znacznym stopniu zagrożeń oraz zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem z Internetu.

 1. Zainstaluj na komputerze oraz uruchom:
  • Oprogramowanie antywirusowe.
  • Zaporę ogniową z systemem ochrony przed włamaniami.
  • Narzędzia wspomagające wykrywanie lub/i usuwanie tzw. złośliwego oprogramowania (ransomware, konie trojańskie, spyware, adware, keyloggery, rootkity itp.).
 2. Przeprowadzanie regularnych aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na komputerze, a zwłaszcza systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i innych aplikacji, które korzystają z Internetu.
 3. Jak najczęściej aktualizuj, bazy sygnatur oprogramowania antywirusowego.
 4. Aktualizując oprogramowanie zawsze korzystaj z zaufanych stron internetowych, najlepiej producenta danego pakietu oprogramowania.
 5. Ważne aby podczas korzystania z przeglądarki upewniać się, że adres wpisany w pasku adresu jest poprawny.
 6. W celu zapewnienia poufność lub integralność przesyłanych danych, jeśli jest to tylko możliwe, to:
  • Szyfruj treść przesyłanych wiadomości pocztowych.
  • Korzystaj z połączeń szyfrowanych z wykorzystaniem protokołu TLS/SSL. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest ikona kłódki umieszczana (w zależności od przeglądarki internetowej) obok paska URL lub w dolnej części ekranu przeglądarki, a także adres URL rozpoczynający się od „https”.
 7. Nie odpowiadaj na wiadomości pocztowe, w których jesteś proszony(a) o podanie lub zweryfikowanie poufnych wiadomości (np. danych osobowych, identyfikatorów i haseł dostępu, numer konta lub karty kredytowej itp.).
 8. Unikaj klikania na podejrzane linki podawane w wiadomościach pocztowych lub na stronach WWW.
 9. Nie otwieraj, nie uruchamiaj i nie instaluj żadnych plików lub programów (w szczególności z rozszerzeniem „exe”, „com”, „bat”, „reg”, „scr”, „cpl”, „vbs”, „js”, „pif”, „jar”) nieznanego pochodzenia, pobranego z niezaufanej strony WWW lub otrzymanego pocztą elektroniczną. Jeżeli wiadomość pochodzi od znanego nadawcy, przed otwarciem zaleca się sprawdzić załącznik za pomocą programu antywirusowego i ewentualnie potwierdzić, że taka wiadomość została wysłana przez nadawcę.
 10. Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania wiadomości pocztowych pochodzących od nieznanych nadawców.
 11. Nie uruchamiaj dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, które zawierają makra. Makra mogą automatycznie pobrać i uruchomić złośliwe oprogramowanie.
 12. Nie rejestruj się i nie ujawniaj bez wyraźnej potrzeby na portalach tematycznych, forach dyskusyjnych czy blogach swoich danych osobowych ze względu na ryzyko wykorzystania tych informacji przez osoby nieupoważnione.
 13. Korzystając z Internetu unikaj posługiwania się kontem z uprawnieniami administratora lokalnego komputera.
 14. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z Internetu w miejscach publicznych lub za pomocą łączy radiowych (np. w kafejkach internetowych, hot spoty, itp.). Ogranicz w takim przypadku do minimum wykonywanie zakupów w sklepach internetowych lub dostęp do usług bankowości elektronicznej.