Dziś jest:

Strona Główna


Strona internetowa Burmistrza Miasta Pułtusk jest formą komunikacji ze wszystkimi, którzy chcą uczestniczyć w życiu gminy oraz na bieżąco śledzić pracę burmistrza. Znajdą w niej Państwo wiele ważnych informacji dla lokalnej społeczności.

Zapraszamy www.burmistrz.pultusk.pl 

UWAGA

od 01.01.2018 r. nowy numer rachunku bankowego

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie w Urzędzie Miejskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku w BANKU PKO BP Pułtusk

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

należności z tytułu tej opłaty należy wpłacać

na indywidualny numer konta bankowego nadany przez Urząd Miejski
Gmina Pułtusk w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje  projekty:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” został wdrożony portal e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Interesantom funkcjonalności potrzebnych do realizowania usług udostępnianych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  Województwa Mazowieckiego. http://www.wrotamazowsza.pl/pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


smsa        Aktualności

RSS

INFORMACJA O STANIE WÓD RZEKI NAREW na godz. 10.00 dnia 23.01.2018r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że w ciągu ostatnich godzin stwierdzono dalsze obniżenie stanów wody na rzece. Niemniej jednak Narew nadal utrzymywała się w strefie stanów wysokich i osiągała na wodowskazie w Pułtusku następujące wskazania: - 22.01.2018r. godz. 22.00 – 418 cm, - 22.01.2018r. godz. 24.00 – 418 cm, - 23.01.2018r. godz. 02.00 – 418 cm, - 23.01.2018r. godz. 04.00 – 416 cm, - 23.01.2018r. godz. 06.00 – 413 cm, - 23.01.2018r. godz. 08.00 – 412 cm, - 23.01.2018r. godz. 10.00 – 412 cm. Zaobserwowany spadek ma związek z dalszym przemieszczaniem się zatoru lodowo – śryżowego w stronę ujścia. Jednak jest to proces bardzo powolny. Podobna sytuacja występuje w górze rzeki na odcinku powyżej Pułtuska (Pawłówek i Szygówek) gdzie także stwierdzono obniżenie poziomu Narwi. Pomimo zaobserwowanych spadków cały czas kontynuowane jest monitorowanie wałów i pozostałych urządzeń chroniących Pułtusk i okolice przed powodzią. W powyższych działaniach brały udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Urząd Miejski w Pułtusku w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk Obecnie utrudnienia w ruchu występują już tylko w okolicach parku Solna (zakaz wjazdu na teren parku). Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zagrożenia powodziowego udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku pod całodobowym numerem telefonów: 0 23 692 06 12 lub 505 013 175.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

dodano: 23/01/2018

...

W 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2018 r. w 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego delegacja w osobach: pani Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz pani Róża Krasucka Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk zapaliła znicze, aby oddać hołd powstańcom styczniowym z terenu powiatu pułtuskiego.
Uroczystość odbyła się przy mogiłach powstańców na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Pułtusku przy asyście honorowej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty pod dowództwem pana Leszka Topólskiego i Miejskiej Młodzieżowej Drużyny Harcerskiej ZHP.

więcej

dodano: 22/01/2018

...

INFORMACJA O STANIE WÓD RZEKI NAREW – na godz. 22:00 dnia 22.01.2018 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że w ciągu ostatnich godzin stwierdzono dalsze obniżenie stanów wody na rzece Narew. Niemniej jednak Narew nadal utrzymywała się w strefie stanów wysokich i osiągała na wodowskazie w Pułtusku następujące wskazania:

- 22.01.2018r. godz. 16:00 – 420 cm. - 22.01.2018r. godz. 18:00 – 419 cm. - 22.01.2018r. godz. 20:00 – 418 cm. - 22.01.2018r. godz. 22:00 – 418 cm

Zaobserwowany spadek związany jest z dalszym przemieszczaniem się zatoru lodowo-śryżowego w stronę ujścia rzeki. Podobna sytuacja występuje w górze rzeki na odcinku powyżej Pułtuska (Pawłówek i  Szygówek), gdzie również stwierdzono spadek poziomu wody.

Pomimo zaobserwowanych spadków cały czas kontynuowane jest monitorowanie wałów i pozostałych urządzeń chroniących Pułtusk i okolice przed powodzią. W powyższych działaniach brały dziś udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Urząd Miejski w Pułtusku.

Utrudnienia w ruchu występują w okolicach parku Solna – zakaz wjazdu.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zagrożenia powodziowego udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku pod całodobowym numerem telefonów: 0 23 692 06 12 lub  505 013 175.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,

SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

dodano: 22/01/2018

...
...

INFORMACJA O STANIE WÓD RZEKI NAREW – na godz. 14:00 dnia 22.01.2018 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że w ciągu ostatnich godzin stwierdzono dalsze obniżenie stanów wody na rzece. Niemniej jednak Narew nadal utrzymywała się w strefie stanów wysokich i osiągała na wodowskazie w Pułtusku następujące wskazania:

- 21.01.2018r. godz. 22:00 – 430 cm. - 21.01.2018r. godz. 24:00 – 429 cm, - 22.01.2018r. godz. 02:00 – 428 cm, - 22.01.2018r. godz. 04:00 – 428 cm, - 22.01.2018r. godz. 06:00 – 427 cm. - 22.01.2018r. godz. 08:00 – 427 cm. - 22.01.2018r. godz. 10:00 – 427 cm. - 22.01.2018r. godz. 12:00 – 427 cm, - 22.01.2018r. godz. 14:00 – 420 cm.

Zaobserwowany spadek ma związek z dalszym przemieszczaniem się zatoru lodowo – śryżowego w stronę ujścia. Jednak jest to proces bardzo powolny. Podobna sytuacja występuje w górze rzeki na odcinku powyżej Pułtuska (Pawłówek i  Szygówek) gdzie także stwierdzono obniżenie poziomu Narwi.

Pomimo zaobserwowanych spadków cały czas kontynuowane jest monitorowanie wałów i pozostałych urządzeń chroniących Pułtusk i okolice przed powodzią. W powyższych działaniach brały udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i  młodzież z Pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313.

Oprócz rutynowych działań polegających na  patrolowaniu, zabezpieczano również rezerwę kruszywa w miejscach gdzie pojawiały się przecieki spowodowane naturalną filtracją. Dowóz piasku zorganizowali pracownicy Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Obecnie utrudnienia w ruchu występują już tylko w  okolicach parku Solna (zakaz wjazdu na teren parku).

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zagrożenia powodziowego udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku pod całodobowym numerem telefonów: 0 23 692 06 12 lub  505 013 175.

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

dodano: 22/01/2018

...

INFORMACJA O STANIE WÓD RZEKI NAREW – na godz. 22:00 dnia 21.01.2018 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że w ciągu ostatnich godzin stwierdzono dalsze obniżenie stanów wody na rzece Narew. Niemniej jednak Narew nadal utrzymywała się w strefie stanów wysokich i osiągała na wodowskazie w Pułtusku następujące wskazania:
- 21.01.2018r. godz. 18:00 – 432 cm.
- 21.01.2018r. godz. 20:00 – 432 cm.
- 21.01.2018r. godz. 22:00 – 430 cm.
 
Podobna sytuacja występuje w górze rzeki na odcinku powyżej Pułtuska (Pawłówek i Szygówek) gdzie także stwierdzono spadek poziomu wody.
Pomimo zaobserwowanych spadków cały czas kontynuowane jest monitorowanie wałów i pozostałych urządzeń chroniących Pułtusk i okolice przed powodzią. W powyższych działaniach brały dziś udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie. Oprócz rutynowych działań polegających na patrolowaniu, strażacy zabezpieczyli również miejsca, w których pojawiły się przecieki spowodowane naturalną filtracją.
W związku ze zmieniającą się sytuacją, utrudnienia w ruchu występują tylko w okolicach parku Solna, gdzie nadal obowiązuje zakaz wjazdu. Ruch pojazdów na drodze Pułtusk – Ponikiew i na ul. pod Wróblem w Pułtusku został przywrócony.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zagrożenia powodziowego udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku pod całodobowym numerem telefonów: 0 23 692 06 12 lub 505 013 175.
 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

dodano: 21/01/2018

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//