Dziś jest:

Strona Główna 

UWAGA

od 01.01.2018 r. nowy numer rachunku bankowego

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie w Urzędzie Miejskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku w BANKU PKO BP Pułtusk

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

należności z tytułu tej opłaty należy wpłacać

na indywidualny numer konta bankowego nadany przez Urząd MiejskiGmina Pułtusk w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje  projekty:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” został wdrożony portal e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Interesantom funkcjonalności potrzebnych do realizowania usług udostępnianych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  Województwa Mazowieckiego. http://www.wrotamazowsza.pl/pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Aktualności

RSS

Nowe mundury dla GRH 13pp

W dniu 21 marca br. w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyło się oficjalne przekazanie dwóch mundurów dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, która jest nieodłącznym elementem pułtuskich uroczystości patriotycznych. Samorząd Gminy Pułtusk wspiera Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty od kilku lat. W tym roku wręczone zostały dwa komplety umundurowania dla młodzieży zrzeszonej w Grupie. Są to: mundur policjanta II Rzeczypospolitej Polskiej oraz mundur żołnierza 13 Pułku Piechoty.

więcej

dodano: 21/03/2018

...

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Informujemy, że dostępny jest projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024).

Dokument został zamieszczony:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko®Odpady®Plany gospodarki odpadami-aktualizacje,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.mazovia.pl),
  3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (dialog.mazovia.pl).

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu prosimy wnosić pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Pułtusku ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk lub pocztą elektroniczną: um@pultusk.pl, emilia.czarnecka@pultusk.pl  do dnia 06.03.2018 r.

dodano: 21/03/2018

...

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, iż LVII sesja Rady Miejskiej w Pułtusku odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

więcej

dodano: 20/03/2018

...
...

Nowe stragany na rynku do 31 maja 2018 r.

W dniu 19 marca 2018 r. wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk Dorota Subda przy kontrasygnacie Skarbnika Teresy Turek podpisała umowę, której przedmiotem jest dostawa (wytworzenie i montaż) 20 sztuk straganów na rynku w Pułtusku. Wykonawca, Łukasz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.U. DISIGN Łukasz Kwiatkowski z siedzibą w Słopsku, 07-230 Zabrodzie przy ul. Kwiatowej 2, został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.


Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 31 maja 2018 r. Zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie wyniesie 414 000,04 zł brutto. Stragany zostaną wykonane z drewnianych elementów konstrukcyjnych z drzewa modrzew europejski.
Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Gospodarka przyjazna środowisku” w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Tytuł projektów – Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Nowe stragany zostaną wykonane z drewna, będą one otwarte, dzięki czemu rynek nie będzie sprawiał wrażenia zabudowanego. Drewniane stragany z dwuspadowym dachem wyposażone są w blat do ekspozycji towaru z trzystopniową regulacją wysokości lub możliwością całkowitego demontażu natomiast dla handlujących został przewidziany podest. Nogi oraz podstawa straganu oparte zostały na metalowej konstrukcji tak, aby drewno nie miało bezpośredniego kontaktu z podłożem. Nogi będą również posiadały  system poziomujący , który pozwoli na stabilne ustawienie straganu na nierównym podłożu rynku. Prosta konstrukcja, stonowane kolory straganów i namiotów oraz ich rozmieszczenie wprowadzają harmonię w zagospodarowaniu rynku a targowisko staje się jego integralną częścią. Oprócz poprawy estetyki i uporządkowania części handlowej stragany otrzymają również funkcję gastronomiczną. Po zakończeniu handlu zostaną udostępnione sąsiadującym kawiarniom oraz cukierniom  do wykorzystania jako miejsca siedzące na zewnątrz dla klientów.

więcej

dodano: 19/03/2018

...
...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//