Dziś jest:

Strona Główna

   
                 

 

UWAGA

od 01.01.2018 r. nowy numer rachunku bankowego

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie w Urzędzie Miejskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku w BANKU PKO BP Pułtusk

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

należności z tytułu tej opłaty należy wpłacać

na indywidualny numer konta bankowego nadany przez Urząd MiejskiGmina Pułtusk w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje  projekty:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” został wdrożony portal e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Interesantom funkcjonalności potrzebnych do realizowania usług udostępnianych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  Województwa Mazowieckiego. http://www.wrotamazowsza.pl/pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Aktualności

RSS

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU PIERWSZEJ SESJI NOWO WYBRANEJ RADY MIEJSKIEJ

   

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 2018 r., pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Pułtusku została  zwołania na dzień  19 listopada 2018 r. godz. 14:00 w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza wybranych w wyborach do rady gminy i wyborach burmistrza, przeprowadzonych w dniu 21 października br.

TREŚĆ POSTANOWIENIA - CZYTAJ

więcej

dodano: 15/11/2018

...

TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA W DNIU 14 LISTOPADA 2018 R. W GODZ. 09.00-14:00

W związku z ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 18/II w dniu 14 listopada br. w godzinach 09.00 – 14.00  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie będzie uruchamiać syreny wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica). Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Apelujemy do mieszkańców gminy Pułtusk o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.

dodano: 13/11/2018

...

12 LISTOPADA DNIEM WOLNYM OD PRACY

 

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117).  Dzień 12 listopada 2018 r. jest więc dniem wolnym od pracy.

Informujemy, że w tym dniu Urząd Miejski w Pułtusku będzie nieczynny.

więcej

dodano: 09/11/2018

...

OSTRZEŻENIE O PRZEKROCZONYM POZIOMIE PYŁU ZAWIESZONEGO PM 2,5 I PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III pyłu zawieszonego PM 2,5 i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze Gminy Pułtusk, Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia. Ze względu na rodzaj zagrożenia szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami układu krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. Długotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym środowisku może wywoływać kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. W przypadku wystąpienia podwyższonego stężenia należy ograniczyć czas przebywania dzieci na otwartej przestrzenni w czasie przybywania w placówce oraz unikać długotrwałego przybywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie zanieczyszczeń. Ponadto, aby redukować i ograniczać powstawanie zanieczyszczeń zaleca się ograniczenia: pylenia wtórnego z ulic, palenia w kominach, używania spalinowego sprzętu ogrodniczego. Zleca się również korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej a także korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo). Czas obowiązywania ostrzeżenia do dnia 10 listopada 2018r. Jednocześnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nakazuje bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, traw) w ogrodach i na innych obszarach zieleni.

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO,

SPRAW  WOJSKOWYCH  I  STRAŻY  MIEJSKIEJ

dodano: 09/11/2018

...

NOWA KOPARKO-ŁADOWARKA DLA PPUK

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś - Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Działania 5.2 Gospodarka Odpadami, Gmina Pułtusk zamówiła sprzęt i wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pułtusku.

7 listopada br. została dostarczona koparko-ładowarka marki CASE o wartości 314 363,40 zł. Użytkowanie nowego sprzętu powierzone zostało Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Pułtusku.

Pozostały sprzęt: balownice do makulatury, zgniatarki do PET, wózek widłowy, dźwig HDS, sito bębnowe, pojemniki na odpady dla mieszkańców zostanie dostarczony do końca grudnia.

 

więcej

dodano: 08/11/2018

...

„NIEPODLEGŁA DO HYMNU” – PRZYŁĄCZ SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO ŚPIEWANIA 11 LISTOPADA

 

Biuro Programu „Niepodległa” zachęca do udziału w akcji „Niepodległa do Hymnu”.

W ramach pułtuskich oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaplanowano wspólne śpiewanie hymnu na 11 listopada o godz. 12.00 w Bazylice Pułtuskiej.

więcej

dodano: 02/11/2018

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//