Plakat dot. konkursu plastycznego. Treść plakatu: na górze logo programu Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś poniżej napis OGÓLNOPLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI BEZPIECZNIE NA WSI Bezpiecznie na wsi mamy bo o zdrowie dbamy, obrazek przedstawiający rysujace dzieci szczegóły na gov.pl/krus Termin zgłaszania prac upływa 5 kwietnia 2024 r. organizatorzy KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA patronat honorowy MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI partner strategiczny AGRO Ubezpieczenia

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanegoczytaj więcej…

LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Pułtusku - zdjęcie Urzędu Miasta w Pułtusku (1)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 lutego 2024 r., zwołuję wczytaj więcej…

Na białym tle niebieski napis: INFORMACJA O DORĘCZANIU DECYZJI PODATKOWYCH NA ROK 2024 poniżej obrazki przedstawiające zegar, wzór decyzji i kalkulator (obrazek wyróżniający 2)

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, iż w lutym 2024 r. rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024 na terenie miasta Pułtuska. Natomiast na terenie gminy Pułtusk decyzje podatkowe będą roznoszone przezczytaj więcej…

Podpisanie umowy na promocję Gminy Pułtusk z Pułtuskim Stowarzyszeniem Futsalu „Wenecja Pułtusk” 9

Samorząd Gminy Pułtusk docenił awans Pułtuskiego Stowarzyszenia Futsalu „Wenecja Pułtusk” do I ligi podpisując 12 lutego 2024 roku, wzorem ubiegłego roku, kolejną już umowę na promocję Gminy Pułtusk podczas meczów rozgrywanych w okresie rundy wiosennej 2023/2024. Umowę podpisali: Bartłomiej Wasążnik – Prezes Zarządu Klubu oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski.czytaj więcej…

Zdjęcie mostu Benedyktyńskiego

Urząd Miejski w Pułtusku informuje mieszkańców miasta Pułtusk, że zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie obecnie trwa wycinka drzewa gatunku wierzba biała płacząca, rosnącego przy moście Benedyktyńskim. Wycinka związana jest z planowaną na przełom marca i kwietnia bieżącego roku przebudową mostu. Z uwagi na złyczytaj więcej…

OSTRZEŻENIE O MARZNĄCYCH OPADACH 09.02.2024 r.

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnejw Warszawie informujemy, że  od godz. 17:00 dnia 9.02.2024 r. do godz. 04:00 dnia 10.02.2024 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo  wystąpienia zjawiska: 80 %. SAMODZIELNY REFERAT  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Iczytaj więcej…

Spotkanie z Marcinem S. Przybyłkiem 1

W czwartek, 9 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wziął udział w spotkaniu z Marcinem S. Przybyłkiem – pułtuszczaninem, twórcą licznych powieści i opowiadań science fiction, które odbyło się w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela. Dla fanów autora spotkanie było wyjątkową okazją do poznania genezy jego działalnościczytaj więcej…

Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołachczytaj więcej…

XVI GALA TALENTÓW 14

5 lutego br. odbyła się XVI Gala Talentów zorganizowana przez społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Widzowie obejrzeli spektakl teatralny pt. „Jestem Twoją bajką” w wykonaniu członków koła teatralnego „Niebanalni” oraz uczniów, nauczycieli szkoły a także rodziców. Samorząd Gminy Pułtusk reprezentowali: Burmistrzczytaj więcej…

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU 07.02.2024 r.

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnejw Warszawie informujemy, że  od godz. 00:00 dnia 08.02.2024 r. do godz. 09:00 dnia 08.02.2024 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje  się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodująceczytaj więcej…

Informacja: UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM 9 LUTEGO 2024 R. W GODZ. 10.00 - 16.00

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku ze zgromadzeniem publicznym dotyczącym Ogólnopolskiego Strajku Rolników będącym sprzeciwem wobec polityki Unii Europejskiej, w piątek , 9 lutego 2024 r. w godz. 10.00  – 16.00 przewiduje się utrudnienia w ruchu drogowym na trasie przejazdu zgromadzenia tj. od Kacic w kierunku Jabłonny. Prosimyczytaj więcej…

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE 06.02.2024 r.

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnejw Warszawie informujemy, że  od godz. 17:00 dnia 06.02.2024 r. do godz. 06:00 dnia 07.02.2024 r. na terenie Gminy Pułtusk się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.czytaj więcej…

Kanałek (2)

Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza do udziału w organizowanych przez Urząd Miejski w Pułtusku konsultacjach społecznych, mających na celu aktywne włączenie się wszystkich zainteresowanych w wypracowanie założeń gospodarowania wodą oraz zagospodarowanie terenów nabrzeżnych w mieście Pułtusk. Państwa opinia na temat możliwości i zakresu planowanych działań będzie kluczowa dla doprecyzowania planowanych działańczytaj więcej…

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY PUŁTUSK Z BURMISTRZEM MIASTA Treść zaproszenia: Szanowni Państwo po raz trzeci w tej kadencji samorządu, zapraszam na spotkanie Mieszkańców Gminy Pułtusk z Burmistrzem. W czwartek, 15 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w sali kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku chciałbym dokonać podsumowania minionego i przedstawić plany na trwający rok i przyszłe lata. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań, a dla uczestników przygotowujemy niespodzianki. Będę zaszczycony, jeżeli przyjmą Państwo moje zaproszenie Burmistrz Wojciech Gregorczyk

Szanowni Państwo, po raz trzeci w tej kadencji samorządu, zapraszam na spotkanie Mieszkańców Gminy Pułtusk z Burmistrzem. W czwartek, 15 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w sali kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku chciałbym dokonać podsumowania minionego i przedstawić plany na trwający roki przyszłe lata. Podczas spotkaniaczytaj więcej…

SAMORZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO SAMORZĄD GMINY PUŁTUSK ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚĆ 82. ROCZNICY UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ (baner 1)

Zapraszamy na uroczystość z okazji 82. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, która odbędzie się 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 12.00 pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej, pomordowanych i poległych podczas II wojny światowej.czytaj więcej…

Na niebieskim tle biały napis: OBWODY PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK Z WYKAZEM ULIC I MIEJSCOWOŚCI poniżej mapa Powiatu Pułtuskiego 2

Plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk od dnia 1 września 2019 roku określony w załączniku do uchwały nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowychczytaj więcej…