Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na: Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022czytaj więcej…

pplakat Biblioteka

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rekomendacji Biblioteki Narodowej o udostępnieniu zbiorów z dniem 4 maja 2021 r. PBP im. J.Lelewela wznawia udostępnianie książek z wolnym dostępem do półek wczytaj więcej…

Na górze grafiki jest napis: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Poniżej widać pięć kół, na których umieszczone są napisy: Maturzysto, jesteś pełnoletni, więc możesz się spisać! To Twój pierwszy obywatelski obowiązek! Wypełnij formularz na stronie spis.gov.pl. Kolejna taka szansa dopiero za dziesięć lat! Na ostatnim kole są cztery małe kółka ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Na dole grafiki widać kilka siedzących młodych osób, wokół których rozłożone są zeszyty, artykuły biurowe, plecaki, laptop. W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Matura jest egzaminem dojrzałości, po zdaniu którego można wejść w dorosłe życie. Jej wyniki będą decydować o Waszej przyszłości – dalszej edukacji lub zawodzie. Po ukończeniu 18 lat stajecie się dorośli, macie swoje prawa i obowiązki jako obywatele. Jednym z nich jest udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.czytaj więcej…

msza św.

W niedzielę, 2 maja 2021 r. w Kościele św. Piotra i Pawła w Pułtusku,  w dziesiątą rocznicę powstania Parafii pw. św. Jana Pawła II, odprawiona została uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Mszę św. poprzedził rys historyczny parafii, przedstawiony przez prof. Radosława Lolo. W uroczystości udział wzięliczytaj więcej…

msza św. 3 Maja

W poniedziałek, 3 maja br. w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w pułtuskiej bazylice odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, poprzedzona programem artystycznym przygotowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe oraz Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznejczytaj więcej…

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 17 maja 2021 r. upływa termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za posiadanie psa. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskimczytaj więcej…

Z okazji Dnia Strażaka, składamy wszystkim  Druhnom i Druhom Gminy Pułtusk  oraz wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszyczytaj więcej…

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, przekazujemy najwyższe wyrazy uznania dla Państwa odwagi, ofiarności, odpowiedzialności oraz zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym. W myśl dewizy „w jedności siła” są Państwo przykładem niezwykłych umiejętności współdziałania iczytaj więcej…

Rozpoczęły się prace w zakresie realizacji projektu zagospodarowania terenu Pasażu Krzysztofa Klenczona w dolnej jego części, nieobjętej dotychczas zagospodarowaniem w 2019 roku. Projekt ten zakłada, że wschodnia część pasażu służyć będzie mieszkańcom jako obszar zieleni publicznej wzdłuż pieszego traktu komunikacyjnego. Nie przewidziano w tym miejscu zmiany sposobu użytkowania, a jedynieczytaj więcej…

Jest długo oczekiwana decyzja: utworzony w kwietniu w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy alei Tysiąclecia 14 pułtuski Punkt Szczepień Powszechnych (PSP) rozpocznie szczepienia przeciwko COVID-19 od czwartku 6 maja br. O dalszych szczegółach działania pułtuskiego PSP będziemy informowali mieszkańców na bieżąco. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych,Wydziałczytaj więcej…