baner kliknij i pobierz kartke z kalendarza

W związku z ryzykiem przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie poziomu II obowiązujące od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r. na terenie gminy Pułtusk.  Ze względu na rodzaj zagrożenia szczególną ostrożność powinny zachować kobietyczytaj więcej…

Zarządcy cmentarzy (I-ego i II-ego): Parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku oraz Parafia pw. św. Stanisława Kostki, Urząd Miejski w Pułtusku i Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informują, że od 1 marca 2021 r. wdrażają segregację odpadów na cmentarzach parafialnych. Segregacja odpadów na cmentarzu polegać będzie na wyodrębnieniu odpadów: BIODEGRADOWALNYCHczytaj więcej…

Remont piwnic starego ratusza

W połowie września ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o wznowieniu prac remontowo-adaptacyjnych piwnic starego ratusza po doraźnej przerwie, podyktowanej wstrzymaniem remontu, którego przyczyną było odkrycie dodatkowych podziemnych pomieszczeń. Nie zostały one wcześniej zidentyfikowane, ponieważ pozostawały zamurowane. Odkrycie należało skonsultować z konserwatorem zabytków i po dokonaniu uzgodnień – przeprojektować całość przedsięwzięcia.Obecnie praceczytaj więcej…

Cięcia pielęgnacyjne drzew

Od 22 stycznia do 28 lutego br. na terenie miasta prowadzone są cięcia pielęgnacyjne drzew. W ramach cięć wykonuje się prace polegające na usunięciu obumarłych gałęzi oraz korekcji koron drzew w celu poprawy statyki i estetyki drzewostanu. Zabiegami pielęgnacyjnymi zostały objęte drzewa rosnące wzdłuż kanałków, w Parku Narutowicza, wzdłuż ulic:czytaj więcej…

czerwony-przycisk-uwaga

W związku ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2021 r. informujemy, że w wyjątkowych przypadkach dowóz osób, które nie  mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw COVID-19 może być realizowany również poza granica Gminy Pułtusk, jednak nie dalej niż 20 km od granic pozostałych gmin. Jednocześnie informujemy, żeczytaj więcej…

burmistrz- tanowisko w sprawie integralności Mazowsza

Jako Burmistrz Miasta Pułtusk wyrażam zaniepokojenie planami podziału województwa mazowieckiego i zdecydowanie opowiadam się za zachowaniem integralności Mazowsza. Reprezentując jedną z mazowieckich gmin – Miasto i Gminę Pułtusk dostrzegam negatywne konsekwencje, które nasza wspólnota mieszkańców odczuje, jeżeli  plan podziału administracyjnego Mazowsza zostanie zrealizowany. Pierwszym argumentem przemawiającym za pozostawieniem status quoczytaj więcej…

W piątek, 12 lutego 2021 r. rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 pierwszej grupy nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty prowadzonych przez Gminę Pułtusk. W pierwszej grupie znaleźli się ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klasczytaj więcej…

grh13pp

W związku z obchodzoną 14 lutego, 79. rocznicą utworzenia Armii Krajowej, przedstawiciele Samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej. Oprawę zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty ze starszym chorążym sztabowym Leszkiem Topólskim naczytaj więcej…

konsultacje nad strategią rozwiazywania problemów społecznych baner inforgrafika

Szanowni Państwo Zakończył się zasadniczy etap prac Zespołu zadaniowego związanego z opracowaniem dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, badania ankietowego wśród mieszkańców. Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt prac Zespołu zadaniowego powołanego do opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” składającegoczytaj więcej…

basen

Informujemy, że w związku z “poluzowaniem” obostrzeń wskutek wejścia w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów – czynne będą Lodowisko oraz Pływalnia Miejska. Więcej informacji (godziny otwarcia, regulaminy) znajdziecie Państwo na stronie: http://mosir.pultusk.pl/ Pływalnia będzie czynna od soboty, 13 lutego br. ( w weekendy wg grafiku natomiast od pn. do pt.czytaj więcej…