honorowi obywatele pułtuska kliknij i czytaj

HONOROWI OBYWATELE MIASTA PUŁTUSKA

Rada Miejska w Pułtusku nadaje w drodze uchwały Honorowe Obywatelstwo Miasta Pułtuska.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska Rada Miejska w Pułtusku przyznaje od 1997 r. osobom jako wyraz szczególnego wyróżnienia za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta Pułtuska we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury i sportu oraz działalności gospodarczej i politycznej.
Nadanie ww. wyróżnienia potwierdzone jest dyplomem oraz wpisem do Księgi Honorowej.

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Jan Paweł II

w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata (1999)

śp. prof. dr hab. Andrzej Bartnicki

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w uznaniu zasług dla nauki,oświaty i kultury w Pułtusku i na Północnym Mazowszu (1997)

śp. prof. dr hab. Aleksander Gieysztor

w uznaniu zasług dla nauki i kultury
w Pułtusku i na Mazowszu (1998)

Lucian Pawlak

Burmistrz Miasta New Britain (partnerskiego miasta Pułtuska)w uznaniu zasług dla rozwoju współpracy międzynarodowej miasta New Britain z miastem Pułtusk i innymi miastami siostrzanymi (2002)

śp. prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski

JM Rektor Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku w uznaniu zasług dla nauki, oświaty i kultury w Pułtusku i na Mazowszu (2004)

ks. prof. Stanisław Wielgus 

Biskup Płocki za godne najwyższego uznania przekazywanie uniwersalnych wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw etycznych i moralnych, kontynuowanie wielowiekowych dokonań biskupów płockich dla Pułtuska i ziemi pułtuskiej (2005)

śp. prof. dr. hab. Henryk Samsonowicz

w uznaniu zasług dla rozwoju nauki, krzewienia kultury i historii ziemi pułtuskiej i Mazowsza (2008)

śp. Irena Szewińska 

w uznaniu zasług dla rozwoju i promocji sportu oraz na rzecz społeczności ziemi pułtuskiej (2014)

ks. kan. Wiesław Kosek

dziekan dekanatu pułtuskiego
kanonik gremialny kapituły kolegiackiej pułtuskiej w uznaniu zasług za zaangażowanie w ochronę dóbr kultury narodowej i działalność na rzecz społeczności lokalnej (2017)

dr n. med.
Robert Gajda

w uznaniu zasług dla rozwoju lokalnej służby zdrowia oraz działań w obszarze kardiologii i medycyny sportowej
(2017)


śp. Krzysztof Klenczon

słynny polski kompozytor, wokalista i gitarzysta urodzony 14.01.1942 r. w Pułtusku w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej lat 60. i 70. oraz promocji miasta (2017)