SYMBOLE GMINY PUŁTUSK

Herb Gminy Pułtusk

Herbem Gminy Pułtusk jest żółty krzyż i pastorał na niebieskim polu.

Gmina Pułtusk posiada flagę zwykłą i uroczystą.

Flaga zwykła składa się z trzech pasów tkaniny w barwach: żółty, niebieski i biały.

Flaga uroczysta składa się z dwóch pasów tkaniny w barwach białej, niebieskiej z żółtym krzyżem i pastorałem o kolorystyce zgodnej z herbem gminy.

Hejnał Gminy Pułtusk

Hejnał został ustanowiony na mocy Uchwały Nr VII/59/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015 r.