Kategoria: INWESTYCJE

Kończy się ważny etap budowy drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą i dalej z ulicą Zaułek. Właśnie dzisiaj, 20 stycznia, jest układana na całości tej drogi druga zasadnicza (tzw. ścieralna) warstwa asfaltu.Przypominamy, że głównym źródłem finansowania inwestycji jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Pierwszy etap realizacji inwestycji stanowi budowaczytaj więcej…

Pogoda sprzyja i przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przebiega bardzo sprawnie, co łatwo można zauważyć choćby w załączonej fotogalerii. Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy ww. ulic:— roboty przygotowawcze— rozbiórka istniejących nawierzchni— roboty ziemne— regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie—czytaj więcej…

   #Mazowszedlazabytków  #Mazowszepomaga  #programywsparcia  #solidarnośćmazowiecka Nie tak dawno został zakończony remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej od strony południowej. Budowla przeszła remont zewnętrznych ścian od frontu i obecnie nie bez kozery można powiedzieć, że zachwyca. Odzyskała swój dawny blask. Z tym że to nie jest koniec prac,czytaj więcej…

Zakres prac w ramach przebudowy ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przedstawia się następująco:– roboty przygotowawcze,– rozbiórka istniejących nawierzchni,– roboty ziemne,– regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych,– wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,– wykonanie podbudowy,– wykonanie nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej,– wykonanie nowych chodników i zjazdów,– odwodnieniaczytaj więcej…

Wydawało się, że nie tak dawno rozpoczęta (we wrześniu br.) budowa kompleksu ulic umownie zwanych kwiatowymi (Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa) na pograniczu Grabówca i Pułtuska potrwa znacznie dłużej, a okazało się, że wykonawca już zakończył roboty w zakresie realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Wprawdzie jeszcze nie wszystkie ulice są udostępnione doczytaj więcej…

Modernizacja oświetlenia w Gminie Pultusk

25 listopada br. w ramach Programu: „Modernizacja oświetlenia” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk”. Całkowity koszt realizacji zadania: 129.150,00 zł. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 100.000,00 zł. W ramachczytaj więcej…

Remont uliczki brukowej między budynkami przy ulicy Rynek 15-17 15

Trwają roboty drogowe przy ulicy Rynek – układanie kostki granitowej między budynkami ul. Rynek 15-17, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. Zakres prac obejmuje:– roboty rozbiórkowe – 125 m²;– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjneczytaj więcej…

Podpisanie umowy dofinansowania przebudowy drogi w miejscowości Gnojno 1

18 listopada w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Gnojno”. 27 maja br. Gmina Pułtusk złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwaczytaj więcej…

Gmina Pułtusk w gronie laureatów konkursu „Mazowsze dla sołectw 2022" 10

Nikt się nie spodziewał, że Gmina Pułtusk zgłaszając do konkursu zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo” zajmie I miejsce, a realizacja ww. inwestycji zostanie oceniona najwyżej – jako najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kategoriiczytaj więcej…

Druga stacja ładowania pojazdów elektrycznych 1

Z inicjatywy władz miasta w kwietniu br. powstała pierwsza dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów energią elektryczną, zlokalizowana w pobliżu Domu Nauczyciela przy parkingu na ulicy Staszica 35. Obecnie w Pułtusku powstaje druga podobna stacja przy parkingu na ulicy Rynek 41 (tuż obok budynku Urzędu Miejskiego od strony wschodniej).Liczba stacji ładowania pojazdówczytaj więcej…

Przebudowa ulicy Władysława Syrokomli 4

Rozpoczęły się roboty drogowe w ulicy Władysława Syrokomli, których celem jest remont ulicy, polegający na wymianie krawężników i nawierzchni jezdni z asfaltowej na kostkę brukową wraz z zatokami i zjazdami. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…

Podpisanie listu intencyjnego oraz umowy dotyczących Pułtuskich kanałków 9

Gmina Pułtusk podpisała z Powiatem Pułtuskim list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk. Podpisana została również umowa pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działał Starosta Pułtuski Jan Zalewski a Gminą Pułtusk reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gregorczyka na użyczenieczytaj więcej…

Plenerowe instrumenty muzyczne na Pasażu Klenczona 11

Trwają prace przy instalacji kolejnych atrakcji w ciągu ulicznym Pasażu Krzysztofa Klenczona. Warto przypomnieć, że w myśl koncepcji programowo-przestrzennej we wschodniej części pasażu trwa jeszcze budowa strefy zieleni miejskiej z licznymi aranżacjami, w tym z elementami małej architektury, typu: ławeczki, latarnie, pergole, które docelowo będzie oplatała szlachetna zieleń pnąca. Podczytaj więcej…

Roboty drogowe na ulicy Nadwodnej 3

W ramach zadania pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie gminy Pułtusk” kontynuowane są prace na ulicy Nadwodnej, od skrzyżowania z ulicą Panny Marii w kierunku śluzy, polegające na wymianie nawierzchni chodnika. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Rejenta w Pułtusku 7

26 października (w środę) odbył się  odbiór końcowy zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Rejenta w Pułtusku”, polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 124 m.b. i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 136 m.b.Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma na celu  doprowadzeniu wody do, i odprowadzenie ścieków z, najnowszego zachodniegoczytaj więcej…

Odbiór inwestycji w miejscowości Kokoszka 2

19 października br. (w środę) Gmina Pułtusk dokonała odbioru technicznego inwestycji realizowanej pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka w Gminie Pułtusk”, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej mineralno-bitumicznej na powierzchni 3.815 m2 o długości 763 m.Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 808.214,55 zł. Wysokość dofinansowania w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnychczytaj więcej…