Kategoria: INWESTYCJE

Remont piwnic starego ratusza

W połowie września ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o wznowieniu prac remontowo-adaptacyjnych piwnic starego ratusza po doraźnej przerwie, podyktowanej wstrzymaniem remontu, którego przyczyną było odkrycie dodatkowych podziemnych pomieszczeń. Nie zostały one wcześniej zidentyfikowane, ponieważ pozostawały zamurowane. Odkrycie należało skonsultować z konserwatorem zabytków i po dokonaniu uzgodnień – przeprojektować całość przedsięwzięcia.Obecnie praceczytaj więcej…

Widok świetlicy wiejskiej w Przemiarowie

Trwają prace przygotowawcze mające na celu wyodrębnienia na terenie budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie trzech dwupokojowych lokali mieszkalnych wraz z aneksem kuchennym, które będą miały charakter mieszkań przeznaczonych na sytuacje kryzysowe. Mieszkania zostały zaplanowane na piętrze.Na terenie gminy Pułtusk brakuje tego typu lokali, przy czym władze gminy muszą być przygotowaneczytaj więcej…

Skrzyżowanie alei Tysiąclecia, alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i alei Wojska Polskiego

Dzięki przychylności władz Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pułtusk otrzyma kilka ważnych rozwiązań komunikacyjnych służących bezpieczeństwu ruchu drogowego. 8 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się zorganizowane przez Burmistrza Pułtuska spotkanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w obrębie dróg wojewódzkich iczytaj więcej…

Remont piwnic pod Wzgórzem Abrahama

Nie będzie to zwyczajny remont, lecz śmiała adaptacja piwnic pod Wzgórzem Abrahama wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych wielowiekowych pomieszczeń magazynowych i tajemnych korytarzy pod potrzeby Muzeum Regionalnego w Pułtusku jako przestrzeń wystawiennicza. Koncepcja zagospodarowania piwnic została wyłoniona w trybie konkursu architektonicznego jeszcze w 2018 roku. Określono w niej noweczytaj więcej…

Kapielisko w Pułtusku

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na 2021 rok na terenie gminy Pułtusk. Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.2020 r poz. 310 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości uchwałęczytaj więcej…

Transport pojemników na bioodpady 1

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, od 1 stycznia br. dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadzono obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańcówczytaj więcej…

Nasadzenia w Miejskim Przedzkolu nr 4 przy ul. Konopnickiej

Praca wre przy nasadzaniu roślin na obszarze niedawno wykonanego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marii Konopnickiej 7. W ramach projektu pn. „Strefy zieleni i Rekreacji” są realizowane nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych w docelowo ciekawych kolorystycznych zestawieniach z uwzględnieniem gatunków bezpiecznych dla dzieci. Wczytaj więcej…

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowało umowę zawartą 21 stycznia 2020 r. z firmą DOBROWOLSKI Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa, której przedmiotem była: „Dostawa pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”. Pojazd sprowadzono do Pułtuska 5 grudnia 2020 r.czytaj więcej…

fundusz dróg samorządowych baner

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków Państwowego Funduszu Celowego rozpoczęta została realizacja inwestycji pn.:  „Przebudowa ul. Sarbiewskiego i rozbudowa ul. Granicznej w mieście Pułtusk”. Kwota dofinansowania tj.:  1 961 000,00 zł. brutto stanowi 65 % łącznych planowanych nakładów na realizację zadania obejmującego wykonanie dwóch odcinków o łącznej długości 1 348,70czytaj więcej…