Kategoria: INWESTYCJE

Droga do miejscowości Ponikiew 1

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja istniejącej drogi gminnej Nr 340448Wi nr 340211W Popławy – Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte – Poprawa Bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk” wczytaj więcej…

Osiedle Solidarności staje się naprawdę pięknym zakątkiem 3

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Czytelników o pracach przy układaniu nawierzchni asfaltowej w alei Solidarności. Kilka słonecznych dni sprawiło, że wraz z początkiem wiosny można podziwiać wygląd nowej infrastruktury drogowej osiedla, potocznie nazywanego osiedlem Solidarności (od nazwy głównej arterii).W jego skład wchodzi też kilka przylegających uliczek tzw. generalskich: Tadeusza Kutrzeby, Władysławaczytaj więcej…

Aleja Solidarności otrzymuje właśnie nową nawierzchnię asfaltową 4

Przyspieszyła przebudowa Alei Solidarności i łączących się z nią uliczek generalskich: Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka. Wykonawca kładzie właśnie asfalt.Szybko przebiega więc trzecia część projektu inwestycyjnego z cyklu „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. Inwestycje są realizowane dziękiczytaj więcej…

Mamy 15,5 miliona złotych na odbudowę budynku koszarowego przy Alei Tysiąclecia 2A 2

Budynek dawnych koszar przy Alei Tysiąclecia 2A w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie przebudowany i zmieni swoje przeznaczenie. Gmina Pułtusk podjęła się zadania uzyskania wielomilionowych środków na wybudowanie w tym obiekcie 63 lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, tzw. mieszkań komunalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Mieszkania przewidziane są w szczególnościczytaj więcej…

Promesa dla Gminy Pułtusk na dofinansowanie przebudowy ulicy Traugutta 1

W poniedziałkowe popołudnie, 13 lutego, Burmistrz Wojciech Gregorczyk odebrał w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce promesę kredytową na dofinansowanie przebudowy ulicy Traugutta, opiewającą na kwotę 2.006.823,46 złotych. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na rok 2023, otrzymane na podstawie naboru i postępowania przeprowadzonego w lipcu 2022czytaj więcej…

Orientacja remontu ulicy Traugutta 4

Inwestycja pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 340811W (ul. R. Traugutta) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusku” umieszczona została na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów podstawowej liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, na podstawie naboru przeprowadzonegoczytaj więcej…

Układanie drugiej warstwy asfaltu na skrócie łączącym ulicę Wyszkowską z ulicami Sukienniczą i Zaułek 7

Kończy się ważny etap budowy drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą i dalej z ulicą Zaułek. Właśnie dzisiaj, 20 stycznia, jest układana na całości tej drogi druga zasadnicza (tzw. ścieralna) warstwa asfaltu.Przypominamy, że głównym źródłem finansowania inwestycji jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Pierwszy etap realizacji inwestycji stanowi budowaczytaj więcej…

Przebudowa Alei Solidarności oraz łączących się z nią ulic generalskich 3

Pogoda sprzyja i przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przebiega bardzo sprawnie, co łatwo można zauważyć choćby w załączonej fotogalerii. Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy ww. ulic:— roboty przygotowawcze— rozbiórka istniejących nawierzchni— roboty ziemne— regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie—czytaj więcej…

Szkoła Nr 1 pięknieje 2

   #Mazowszedlazabytków  #Mazowszepomaga  #programywsparcia  #solidarnośćmazowiecka Nie tak dawno został zakończony remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej od strony południowej. Budowla przeszła remont zewnętrznych ścian od frontu i obecnie nie bez kozery można powiedzieć, że zachwyca. Odzyskała swój dawny blask. Z tym że to nie jest koniec prac,czytaj więcej…

Przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka 2

Zakres prac w ramach przebudowy ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przedstawia się następująco:– roboty przygotowawcze,– rozbiórka istniejących nawierzchni,– roboty ziemne,– regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych,– wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,– wykonanie podbudowy,– wykonanie nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej,– wykonanie nowych chodników i zjazdów,– odwodnieniaczytaj więcej…

Zakończenie robót drogowych w ulicach Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa 8

Wydawało się, że nie tak dawno rozpoczęta (we wrześniu br.) budowa kompleksu ulic umownie zwanych kwiatowymi (Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa) na pograniczu Grabówca i Pułtuska potrwa znacznie dłużej, a okazało się, że wykonawca już zakończył roboty w zakresie realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Wprawdzie jeszcze nie wszystkie ulice są udostępnione doczytaj więcej…

Modernizacja oświetlenia w Gminie Pultusk

25 listopada br. w ramach Programu: „Modernizacja oświetlenia” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk”. Całkowity koszt realizacji zadania: 129.150,00 zł. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 100.000,00 zł. W ramachczytaj więcej…

Remont uliczki brukowej między budynkami przy ulicy Rynek 15-17 15

Trwają roboty drogowe przy ulicy Rynek – układanie kostki granitowej między budynkami ul. Rynek 15-17, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. Zakres prac obejmuje:– roboty rozbiórkowe – 125 m²;– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjneczytaj więcej…

Podpisanie umowy dofinansowania przebudowy drogi w miejscowości Gnojno 1

18 listopada w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Gnojno”. 27 maja br. Gmina Pułtusk złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwaczytaj więcej…

Gmina Pułtusk w gronie laureatów konkursu „Mazowsze dla sołectw 2022" 10

Nikt się nie spodziewał, że Gmina Pułtusk zgłaszając do konkursu zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo” zajmie I miejsce, a realizacja ww. inwestycji zostanie oceniona najwyżej – jako najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kategoriiczytaj więcej…

Druga stacja ładowania pojazdów elektrycznych 1

Z inicjatywy władz miasta w kwietniu br. powstała pierwsza dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów energią elektryczną, zlokalizowana w pobliżu Domu Nauczyciela przy parkingu na ulicy Staszica 35. Obecnie w Pułtusku powstaje druga podobna stacja przy parkingu na ulicy Rynek 41 (tuż obok budynku Urzędu Miejskiego od strony wschodniej).Liczba stacji ładowania pojazdówczytaj więcej…