Kategoria: INWESTYCJE

Zadanie pn. „Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga,  #programywsparcia,  #solidarnośćmazowiecka 23 września (w piątek) w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą Pułtusk na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej nrczytaj więcej…

W piątkowe popołudnie, 23 września, otwarto uroczyście niedawno wybudowane, pod wieloma względami wzorcowe przedszkole w Przemiarowie. Szczegółowa fotorelacja w załączeniu. Pod koniec sierpnia br. został zakończony i oddany do użytku budynek nowoczesnego dwuoddziałowego przedszkola w Przemiarowie o powierzchnia zabudowy 587 m² i kubaturze 2780 m³, z atrakcyjnym wyposażeniem dydaktycznym iczytaj więcej…

22 września Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Teresą Turek podpisali z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego – Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem i Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosławem Rybickim, w obecności przedstawiciela Marszałka Adama Struzika – Radnego Sejmiku Mazowieckiego Konrada Wojnarowskiego, umowę na duże dofinansowanie ważnegoczytaj więcej…

Rozpoczął się długo oczekiwany remont elewacji wraz z wymianą instalacji odgromowej zabytkowego budynku, będącego aktualnie siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Dofinansowanie inwestycji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również Samorząd Województwa Mazowieckiego, ułatwiło Gminie Pułtusk podjęcie tego trudnego zadania z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Wydział Inwestycjiczytaj więcej…

Teren docelowej strefy zieleni i rekreacji na placu Piłsudskiego jest aktualnie przeobrażany w nowy układ komunikacyjny alei, które będą nawiązywały do rytmu dawnych podziałów działek i ich historycznej zabudowy. Zbudowano pergole, które pełnić będą funkcję stelażu dla roślin pnących oraz organizacji czasowych, plenerowych ekspozycji wystaw, jak również prezentacji miast partnerskichczytaj więcej…

Tak niedawno rozpoczęła się budowa kompleksu tzw. ulic kwiatowych (Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa) w Grabówcu, a już widać szybki postęp robót. To cieszy. Zaplanowana realizacja inwestycji drogowych w tym rejonie przyśpiesza dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiegoczytaj więcej…

Serdecznie dziękujemy Panu Sławomirowi Sobolewskiemu – właścicielowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Techno-Żwir” z Pułtuska – za nieodpłatną dostawę kamieni, które posłużą zapewnieniu ochrony strefy zieleni i rekreacji w parku nad Narwią przy ulicy Solnej. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…

Remont ulicy Rafała Krajewskiego zmierza ku końcowi. Jak już wcześniej informowaliśmy o wykonaniu dwóch wyniesionych skrzyżowań, znacznie poprawiających bezpieczeństwo, co jest niezwykle ważne w tym miejscu ze względu na bliskość żłobka i przedszkola, przesądziło blisko milionowe dofinansowanie ze środków rządowych. Plan prac budowlanych, na które Gmina Pułtusk otrzymała dotację, przewidywałczytaj więcej…

Zgodnie z deklaracją, wybudowano na czas nowoczesne dwuoddziałowe przedszkole w Przemiarowie o powierzchni zabudowy 587 m² i kubaturze 2780 m³. Jest ono piękne i przestrzenne, z atrakcyjnym wyposażeniem dydaktycznym i zapleczem kuchennym, składające się z 34 pomieszczeń. Inwestycja obejmowała również niezbędną infrastrukturę, tzn. drogi, w tym miejsca parkingowe, chodniki, przyłączaczytaj więcej…

Jak już informowaliśmy, w kwietniu br. Gmina Pułtusk podpisała umowę na realizację niezwykle ważnej dwuzakresowej inwestycji drogowej obejmującej zgodnie z projektem:1) „Budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku”;2) „Rozbudowę odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku”. Pod koniec sierpniaczytaj więcej…

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Pułtusk jest wykonawcą drogi z kostki brukowej zlokalizowanej pomiędzy garażami, łączącej osiedle „Koszary” z ulicą Białowiejską. Jeśli weźmiemy pod uwagę wysoką jakość wybudowania przez pracowników spółki PPUK chodnika przy ulicy Staszica od Mostu Senatorskiego (tzw. mostek dla zakochanych) do Domuczytaj więcej…

W połowie maja informowaliśmy Czytelników, że ulica Nadwodna świeżo po remoncie nawierzchni między mostami Benedyktyńskim i Świętojańskim robi wrażenie. Chociaż nie był to koniec robót, ponieważ ulicę Nadwodną czekało jeszcze unowocześnienie instalacji oświetlenia ulicznego i ogrodzenie dziedzińca przy „zielonym bloku”. Dzisiaj z radością uzupełniamy tamtą informację, dopowiadając, że zarówno instalacjaczytaj więcej…

Jak informowaliśmy Czytelników 12 lipca, w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego po obydwu stronach jezdni oplatającej pułtuski rynek powstają dwa podwyższone przejścia dla pieszych, i że jest to inwestycja mająca na celu zapewnienie dostępności architektonicznej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.W międzyczasie pojawiły się pytaniaczytaj więcej…

W nowo tworzonej strefie zieleni miejskiej w parku przy ulicy Solnej jest układana w pierwszej kolejności, a w następnej – na Placu Piłsudskiego będzie wykonywana w późniejszym czasie, utwardzająca ścieżki wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywiczna. Jak twierdzą znawcy, jest to niezawodna, proekologiczna technologia stabilizująca nawierzchnie tego typu składników infrastruktury, jak również gwarantującaczytaj więcej…

Lipcowe upały raczej nikomu nie przeszkadzają w realizacji projektu w ramach III etapu „Stref zieleni i rekreacji w Pułtusku”. Przypomnijmy, że cały ten teren będzie uporządkowany i zostanie na nim wprowadzony nowy układ komunikacyjny pieszych alei. Układ ten, jak również zaplanowane do wykonania pergole, będą nawiązywały do rytmu dawnych podziałówczytaj więcej…