Kategoria: INWESTYCJE

Dobiega końca modernizacja mostu na rzece Pełcie, od której rozpoczęto przebudowę wysłużonej, miejscami nadmiernie przewężonej, a użytkowanej z dużym natężeniem ruchu drogi gminnej Głodowo – Przemiarowo o długości 1596 m. Obecnie na wyremontowanym moście montowane są nowe balustrady oraz bariery energochłonne.Dla przypomnienia podajemy, że przebudowa drogi została podjęta z myślączytaj więcej…

Tak niedawno, bo zaledwie na początku maja ruszyła realizacja inwestycji pn. „Budowa Przedszkola w miejscowości Przemiarowo”. Gmina Pułtusk w grudniu ubiegłego roku otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 4 mln zł z puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z załączonej fotogalerii łatwo wyciągnąć wniosek, że roboty przebiegają sprawnie, zgodnie zczytaj więcej…

W budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie powstały trzy piękne, dwupokojowe lokale mieszkalne, każdy z aneksem kuchennym. Mają one charakter mieszkań przeznaczonych celowo i wyłącznie na sytuacje kryzysowe. Lokale te znajdują się na piętrze budynku świetlicy.Na terenie gminy Pułtusk nie było dotychczas tego typu lokali, a jak wiadomo, na władzach samorządowychczytaj więcej…

Odbioru robót budowlanych rozbudowy ulicy Granicznej, przebudowy ulicy Sarbiewskiego i przebudowy ulicy Sienkiewicza dokonano w poniedziałek 28 czerwca. Zakres wykonanych robót zawierał: 1. Ulica Graniczna:– budowę odwodnienia drogi – sieci kanalizacji deszczowej,– budowę linii oświetlenia ulicznego,– budowę nowego obiektu mostowego na kanale „Borsuki”,– wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów,–czytaj więcej…

Mając na uwadze liczne sygnały niezadowolenia z nieczynnej fontanny na pułtuskim Rynku, chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych Czytelników na złożoność tego problemu. Wiadomo przecież, że jeżeli takie czy inne urządzenie, które ma być udostępnione do użytku publicznego, jest niesprawne i mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia ludzkiego, wówczas żadenczytaj więcej…

Prace remontowe w kamienicy przy ulicy Rynek 13 bardzo szybko postępują. Odbiór robót jest już coraz bliższy.Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Poprawa dostępności doczytaj więcej…

Ulice Sarbiewskiego i Graniczna praktycznie już są przebudowane. Pozostały jedynie drobne prace wykończeniowe, oznaczenia i kosmetyka. Odbiór robót coraz bliżej.Przypomnijmy, że przebudowa obydwu ulic wpisuje się w zadanie pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Inwestycjaczytaj więcej…

Rozpoczęła się przebudowa ulic Sienkiewicza i Baltazara polegająca na rekonstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej.Na ulicy Sieniewicza ścieżkę zaprojektowano po stronie północnej drogi, w miejsce istniejącego chodnika. W obrębie skrzyżowania z ulicą Baltazara ścieżka będzie przekierowana na południową stronę drogi. Utrzymany zostanie już istniejący pas postojowy o szerokościczytaj więcej…

Dobiega końca realizacja zadania w zakresie adaptacji piwnic starego osiemnastowiecznego pułtuskiego ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych. Rzecz dotyczy jednak podwójnej inwestycji. Pierwsza w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych, zaplanowana w ramach projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronęczytaj więcej…

Czerwcowy weekend świąteczny był bardzo korzystnym czasem z uwagi na potrzebę wzmocnienia wiązań oraz utwardzenia ław fundamentowych wykonanych pod budowę nowego przedszkola w Przemiarowie. Tu każdy tydzień, a nawet każdy dzień, odnotowuje znaczący postęp realizacji projektu. Pogoda również cały czas sprzyja budowlańcom. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacji iczytaj więcej…