Kategoria: INWESTYCJE

Ruszyły prace w ramach długo wyczekiwanej renowacji mogiły żołnierzy poległych w Pułtusku i okolicach w wojnie z bolszewikami w 1920 r. Konserwator Zabytków w kwietniu br. przysłał decyzję ws. pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Teren ten jest bowiem wpisany do rejestru zabytków, co wymagało modyfikacji pierwotnie zaproponowanego projektu i dokonaniaczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od 20 października 2021 r (środa) rozpoczynają się roboty związane z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Żwirki i Wigury. W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia na odcinku od ulicy New Britain do schodów prowadzących do ulicy Traugutta. Za utrudnienia przepraszamy. Wydział Inwestycji i Pozyskiwaniaczytaj więcej…

Trwają prace przy instalacji kolejnego trejażu, czy jak kto woli – pergoli, w ciągu ulicznym Pasażu Krzysztofa Klenczona. Warto przypomnieć, że w myśl założeń koncepcji programowo-przestrzennej, we wschodniej części pasażu od kilku miesięcy rozbudowywana jest budowa strefy zieleni miejskiej z licznymi aranżacjami, w tym z elementami małej architektury, typu: noweczytaj więcej…

Pod koniec września informowaliśmy Czytelników o ważnej decyzji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pismem skierowanym z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. Gmina Pułtusk została poinformowana o dofinansowaniu zadania pn. „Zadaszenie boiska z funkcją lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku” w kwocie 200.000,00 zł wczytaj więcej…

5 października Gmina Pułtusk podpisała z wykonawcą umowę na utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ulicy Traugutta 23, tzw. drogi pożarowej. Zdjęcia obrazują aktualny wygląd tego miejsca. Zostały wykonane w celu porównania stanu przed rozpoczęciem inwestycji, dla porównania ze stanem po jej realizacji.   Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacjiczytaj więcej…

5 października Gmina Pułtusk podpisała z wykonawcą umowę na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Baltazara w pobliżu muru okalającego II cmentarz grzebalny od południa. Nowy parking będzie licował z wykonanym wcześniej usystematyzowaniem miejsc parkingowych na placu przed kwiaciarnią, co stało się jeszcze pod koniec realizacji inwestycji przebudowy ulicy Baltazara wrazczytaj więcej…

Pod koniec ubiegłego roku władze miasta postanowiły o zainstalowaniu trzech nowoczesnych toalet publicznych. Pierwsza została zlokalizowana u zbiegu ulic Staszica i Słowackiego i należy uznać, że jak dotychczas bardzo dobrze zdaje egzamin. Druga zostanie już wkrótce usytuowana przy ulicy Sienkiewicza, w połowie drogi między pierwszym a drugim cmentarzem. Lokalizacja trzeciejczytaj więcej…

Systematycznie przybywa nowo zainstalowanych stylowych latarni na ulicy Staszica. Na odcinku od skrzyżowania z Aleją Polonii w stronę Domu Nauczyciela łącznie zostanie ustawione 12 tych uroczych obiektów oświetleniowych, a zastąpią one stare mocno wysłużone „bańki na rurze”. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego wczytaj więcej…

W maju ruszyła ważna inwestycja gminna pn. „Budowa Przedszkola w miejscowości Przemiarowo”. Stan robót na dziś: bryła budynku została zwieńczona stropem. Wkrótce rozpoczną się prace nad zadaszeniem obiektu oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej.Przypominamy, że powierzchnia zabudowy wynosi 587 m², kubatura 2780 m³. Będzie to przestrzenne przedszkole z nowoczesnym wyposażeniemczytaj więcej…

21 lipca br. informowaliśmy Czytelników o ważnej decyzji budzącej nadzieję na zadaszenie miejskiego lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. W ramach Programu Sportowa Polska 2021 Gmina Pułtusk otrzymała wówczas z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie w kwocie 231.000,00 zł na „budowę zadaszenia lodowiska z obiektami towarzyszącymi przyczytaj więcej…

Gmina Pułtusk zakończyła inwestycje realizowane w 5 sołectwach, współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Łączny koszt wykonania zadań wyniósł 126 846,95 zł. Największy udział w realizacji projektów mieli sołtysi poszczególnych sołectw: Alina Tomporek z Chmielewa, Małgorzata Kozłowska z Płocochowa, Anna Jaworska zczytaj więcej…

14 września dokonano odbioru robót drogowych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Lipniki Nowe w Gminie Pułtusk”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 170.000,00 zł ze środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt całości inwestycji 346.141,07 zł. W ramach zadania został wykonanyczytaj więcej…

14 września dokonano odbioru technicznego robót drogowych w poddanej przebudowie ulicy Baltazara, polegających na rekonstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej. Wcześniej przeprowadzono w tym miejscu gruntowny remont systemu kanalizacji deszczowej. Ścieżkę pieszo-rowerową urządzono po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza na długości 400 m, aczytaj więcej…

Pojawiła się szansa na wykonanie remontu ulicy Rafała Krajewskiego.Gmina Pułtusk złożyła 2 wnioski o dofinansowanie budowy przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wnioski przeszłyczytaj więcej…

W hali pływalni trwa wymiana wysoce energochłonnych metalohalogenkowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED o mocy 118 W i napięciu 220 V, w ilości 28 sztuk. Są to oprawy nowej generacji, które nie tylko pozwolą na oszczędniejsze gospodarowanie energią, ale również zapewnią znacznie lepsze doświetlenie wnętrza obiektu. Całkowity kosztczytaj więcej…

Wprawdzie jeszcze trwa, ale ma się już ku końcowi rozpoczęta w lutym bieżącego roku inwestycja mająca w swym założeniu remont i adaptację piwnic pod Wzgórzem Abrahama wraz ze zmianą sposobu użytkowania ww. wielowiekowych pomieszczeń magazynowych i tajemnych korytarzy. Docelowo zostaną one przeznaczone pod potrzeby Muzeum Regionalnego w Pułtusku jako przestrzeńczytaj więcej…