Kategoria: INWESTYCJE

14 stycznia br. nastąpiło przekazanie placów budowy do realizacji III ostatniego etapu projektu pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. IIIczytaj więcej…

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia rozpoczęto i szybko postępują prace związane z zadaszeniem nowego budynku przedszkolnego w Przemiarowie. W tym samym czasie realizowany jest również montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie tych robót pozwoli na sprawne podjęcie kolejnych etapów realizacji inwestycji wewnątrz obiektu, niezależnie od kaprysów zimowej aury.Przypominamy, że powierzchniaczytaj więcej…

Dobiega końca rozpoczęta w październiku budowa miejsc parkingowych przy ulicy Baltazara w pobliżu muru okalającego II cmentarz grzebalny od południa. Nowy parking licuje z wcześniejszym usystematyzowaniem miejsc parkingowych na placu przed kwiaciarnią, wykonanym jeszcze w trakcie realizacji inwestycji przebudowy ulicy Baltazara wraz ze ścieżką rowerową. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środkówczytaj więcej…

Rozpoczęte w październiku roboty inwestycyjne mające na celu utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ulicy Traugutta 23, czyli tzw. drogi pożarowej, dobiegły końca. 23 grudnia Gmina Pułtusk rozpoczęła procedurę odbioru robót. Po jej zakończeniu zamieścimy zdjęcia obrazujące wygląd tego miejsca przed i po remoncie. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacjiczytaj więcej…

W czerwcu br. informowaliśmy naszych Czytelników, że ze względu na niesprawność miejskiej fontanny i możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, nie było szans na jej uruchomienie. Próby doraźnego naprawienia fontanny zakończyły się niepowodzeniem. Przygotowano więc nowy projekt i było to jedyne rozsądne rozwiązanie. Warunki przebudowy w szczegółach domówionoczytaj więcej…

Dobiegła końca jedna z najciekawszych inwestycji w naszym mieście – remont i adaptacja ponad 400-letnich jezuickich piwnic pod Wzgórzem Abrahama. Odbiór robót nastąpił z opóźnieniem z uwagi na konieczność wykonania kilku ważnych poprawek. Otrzymaliśmy też niedawno pozwolenie na użytkowanie obiektu, lecz pojawił się jeszcze jeden problem, który należy uwzględnić zczytaj więcej…

1 grudnia Gmina Pułtusk podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o wsparciu finansowym w kwocie 900.000,00 złotych rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Płocochowie. Dotacji udzielono nam w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich – Odnowa i rozwój wsi”.Budynek świetlicy wiejskiej w Płocochowie, pełniący również funkcję remizy Ochotniczej Strażyczytaj więcej…

Montaż więźby dachowej na nowym budynku przedszkolnym w Przemiarowie to ważny etap tej inwestycji, który pozwoli na zabezpieczenie obiektu jeszcze przed okresem zimowym.Przypominamy, że powierzchnia zabudowy wynosi 587 m², a kubatura 2780 m³. Będzie to przestrzenne przedszkole z nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i zapleczem kuchennym, składające się z 34 pomieszczeń. Inwestycjaczytaj więcej…

Na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku grupa operacyjna pułkownika Andrzeja Kopy, której celem była obrona Pułtuska przed bolszewikami, obsadziła odcinek frontowy od Gromina przez Moszyn i Kleszewo aż do Narwi. W odwodzie stanęły dwa bataliony 101 Pułku Piechoty i jeden batalion 4 Pułku Strzelców Pomorskich. 10 sierpnia po południuczytaj więcej…

Na niespełna tydzień przed Narodowym Świętem Niepodległości widać duży postęp prac remontowych przy mogile żołnierzy poległych w obronie Pułtuska w sierpniu 1920 roku. Coraz wyraźniej ujawnia się jej nowy piękny wizerunek. Wielu przechodniów przystaje i się nim zachwyca. Brakuje jeszcze drewnianego krzyża, który jest poddawany gruntownej renowacji. Wkrótce też majączytaj więcej…

Już prawie od miesiąca realizowana jest inwestycja, która ma na celu utwardzanie i uporządkowanie tzw. drogi pożarowej przy ulicy Traugutta 23. Objęty projektem robót budowlanych teren został wykorytowany i w znacznej mierze tam, gdzie zostało to przewidziane, ustawiono krawężnik. Trwają przygotowania do wykonania podbudowy pod górną warstwę jezdni, co zczytaj więcej…

W ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Pułtusk otrzymała dwie kwotowo bardzo duże promesy na dofinansowanie następujących projektów mających na celu dalszy rozwój infrastruktury drogowej i sportowej: 1) “Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. Kwotaczytaj więcej…

W gronie laureatów konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” znalazło się Sołectwo Boby z gminy Pułtusk, które otrzymało symboliczne, acz cenne wyróżnienie w kategorii projektów „MIAS rekreacyjnie” (dotyczących budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan iczytaj więcej…

Ruszyły prace w ramach długo wyczekiwanej renowacji mogiły żołnierzy poległych w Pułtusku i okolicach w wojnie z bolszewikami w 1920 r. Konserwator Zabytków w kwietniu br. przysłał decyzję ws. pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Teren ten jest bowiem wpisany do rejestru zabytków, co wymagało modyfikacji pierwotnie zaproponowanego projektu i dokonaniaczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od 20 października 2021 r (środa) rozpoczynają się roboty związane z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Żwirki i Wigury. W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia na odcinku od ulicy New Britain do schodów prowadzących do ulicy Traugutta. Za utrudnienia przepraszamy. Wydział Inwestycji i Pozyskiwaniaczytaj więcej…

Trwają prace przy instalacji kolejnego trejażu, czy jak kto woli – pergoli, w ciągu ulicznym Pasażu Krzysztofa Klenczona. Warto przypomnieć, że w myśl założeń koncepcji programowo-przestrzennej, we wschodniej części pasażu od kilku miesięcy rozbudowywana jest budowa strefy zieleni miejskiej z licznymi aranżacjami, w tym z elementami małej architektury, typu: noweczytaj więcej…