Zakończenie robót drogowych w ulicach Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa 8
Facebook
Facebook
YouTube

Wydawało się, że nie tak dawno rozpoczęta (we wrześniu br.) budowa kompleksu ulic umownie zwanych kwiatowymi (Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa) na pograniczu Grabówca i Pułtuska potrwa znacznie dłużej, a okazało się, że wykonawca już zakończył roboty w zakresie realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Wprawdzie jeszcze nie wszystkie ulice są udostępnione do ruchu kołowego, bo dla części z nich konieczne jest dwutygodniowe utrwalenie i stabilizacja podłoża, ale zapewne już niedługo cały ów drogowy kompleks zostanie oddany do użytku. Po zakończeniu drobnej kosmetyki porządkowej należy się spodziewać dokonania odbioru technicznego całości inwestycji.
W załączeniu aktualna fotogaleria.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku