Modernizacja oświetlenia w Gminie Pultusk
Facebook
Facebook
YouTube

25 listopada br. w ramach Programu: „Modernizacja oświetlenia” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk”.

Całkowity koszt realizacji zadania: 129.150,00 zł.

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się:
– wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego hal sportowych zlokalizowanych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku oraz Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,
– wymianę źródeł oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Rynek w Pułtusku.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku