Labolatoria Przyszłości (logo)
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk realizuje w szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym,  program „Laboratoria Przyszłości”, na który otrzymała dofinansowanie w kwocie 672 600 zł. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie uczą się poprzez eksperymentowanie dzięki czemu zdobywają praktyczne umiejętności. Sprzęt ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych oraz w formach pozalekcyjnych.

Wsparcie zostało udzielone w całości bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Wysokość środków przyznanych uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole. Pułtuskie szkoły otrzymały wsparcie w następujących wysokościach:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku- 90 600 zł,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku – 117 900 zł,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku – 154 800 zł,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku – 249 300 zł
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie  – 30 000 zł,
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przemiarowie im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie 30 000 zł.

Z programu szkoły zakupiły min.:

 • drukarki 3D i filamenty,
 • mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
 • lutownice/stacje lutownicze z gorącym powietrzem,
 • kamery przenośne cyfrowe z akcesoriami/aparaty fotograficzne z akcesoriami,
 • statywy z akcesoriami,
 • mikroporty, mikrofony kierunkowe z akcesoriami,
 • oświetlenie do realizacji nagrań,

z  katalogu dodatkowego inne wyposażenie i pomoce dydaktyczne m.in.:

 • urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne z zakresu robotyki i mikroelektroniki,
 • sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku,
 • narzędzia do obróbki drewna i metalu,
 • środki ochrony indywidualnej.

Samodzielny Referat Edukacji