URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU

Widok na Ratusz z lotu ptaka

ul. Rynek – Ratusz 41
06-100 Pułtusk
tel.: 23 692 00 01
e – mail: um@pultusk.pl

GODZINY PRACY
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 15:00

ZAWIADOMIENIE O UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU
AKTUALNOŚCI

ZAWIADOMIENIE O UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

Działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Gminy Pułtusk zwołuję uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 21 września 2019 r. o godz. 12.00 na którą serdecznie zapraszam.Sesja...
Piknik Militarny w fotorelacji
AKTUALNOŚCI

Piknik Militarny w fotorelacji

Piknik Militarny, który 7 września odbył się na przystani miejskiej w Pułtusku w ramach "Obchodów września 1939-2019" zgromadził tłumy uczestników, dla których atrakcji nie brakowało. ...
ZAPRASZAMY NA BARWNY KOROWÓD
AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY NA BARWNY KOROWÓD

Szanowni Państwo,dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy pułtuskich szkół, przedszkoli, dyrektorzy instytucji, zakładów pracy, prezesi stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorcy, mieszkańcy...

Informacje dla Mieszkańców

Informacje dla przedsiębiorców i inwestorów

Informacje dla turystów

Fotorelacje i filmy - kliknij aby przejść dalej

Działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Gminy Pułtusk zwołuję uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 21 września 2019 r. o godz. 12.00 na którą serdecznie zapraszam.Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządkuczytaj więcej…

Gminne Zawody Strażackie

W dniu 15 września 2019r. odbyły się w Płocochowie gminne zawody sportowo – pożarnicze. Zostały one zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w  Płocochowie, Zarząd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w  Pułtusku przy udziale i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Pułtusku oraz Urzędu Miejskiego w  Pułtusku. Do rywalizacji zostało zgłoszonych  10czytaj więcej…

INFORMACJA

W związku z realizacją przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabówcu, zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod hasłem: „Wsparcie działań promujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i członków ich rodzin” przedstawiam harmonogram: 1. 21-22.09.2019 . „EKO”, czyli Certyfikowane warsztaty z zakresu pomocy przedmedycznej 2. 29.09.2019 r.czytaj więcej…

Piknik Militarny, który 7 września odbył się na przystani miejskiej w Pułtusku w ramach “Obchodów września 1939-2019” zgromadził tłumy uczestników, dla których atrakcji nie brakowało. Tuż przed rozpoczęciem pikniku, mieszkańcy powitali pardę motocykli. Motocykliści przyjechali z Głodowa, gdzie wraz z lokalną społecznością uczestniczyli w uroczystości posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci dlaczytaj więcej…

W odpowiedzi na złożony w kwietniu br. do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie na remont ciągu ulic „Starego Miasta” o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku, Wojewoda Mazowiecki umieścił przedmiotowe zadanie na liście inwestycji dofinansowywanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych opublikowanej 30 sierpnia. Dofinansowanie na 2019 r. wczytaj więcej…

Barwny Korowód Dni Patrona Miasta

Szanowni Państwo,dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy pułtuskich szkół, przedszkoli, dyrektorzy instytucji, zakładów pracy, prezesi stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorcy, mieszkańcy Pułtuska W imieniu organizatorów XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza serdecznie zapraszam do udziału w tworzeniu corocznego Barwnego Korowodu, który w sobotę 21 września 2019 r. w godz. 15:30-16:00 przejdzie ulicami miasta – wczytaj więcej…

Do października br. potrwają prace adaptacyjne w Żłobku Miejskim, których efektem będzie zwiększenie liczby miejsc w placówce dla naszych przyszłych wychowanków. W związku z tym, dzięki uprzejmości Krystyny Estkowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku, w czasie trwania prac, dzieci będą miały zagwarantowaną opiekę w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiegoczytaj więcej…

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH INFORMACJA – KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ KARTA DO POBRANIA – KLIKNIJ Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – KARTA DO POBRANIA KLIKNIJczytaj więcej…

Dnia 5 sierpnia 2019 r. Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk”. Całkowity koszt realizacji zadania będzie wynosił 41 998,77 zł z czego 20 999,38 zł (50%) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiegoczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucją zaangażowanym w  zabezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie, którego dach został uszkodzony po  przejściu burzy w nocy z dnia 28 na 29 sierpnia 2019 r. Dzięki ofiarnej pracy i zaangażowaniu wielu osób budynek został przykryty w całości plandekami i jest przygotowany do remontu, któryczytaj więcej…

W dniu 29.08.2019 r. podczas burzy został uszkodzony dach na budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. Obecnie trwają prace zabezpieczające budynek przed dalszym uszkodzeniem, które prowadzą strażacy z OSP Przemiarowo i OSP Głodowo. Na godz. 12:00 Burmistrz Miasta Pułtusk zwołał w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk.czytaj więcej…

W niedzielę, 25 sierpnia w sołectwie Przemiarowo odbyły się Dożynki Gminy Pułtusk – Święto podczas którego, zgodnie ze staropolskim zwyczajem dziękowaliśmy za całoroczny trud rolnikom i uzyskane plony. Tegoroczne Dożynki Gminy Pułtusk zostały zorganizowane przez: Burmistrz Miasta Pułtusk, Radę Miejską w Pułtusku, Panią Sołtys wraz ze społecznością Sołectwa Przemiarowo, Miejskieczytaj więcej…