Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (plakat 1)
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 uzyskała dofinansowanie na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo.

W 2021 roku Gmina Pułtusk otrzymała środki finansowe w kwocie 38 500 zł dla bibliotek w:

 • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej
  w Pułtusku,
 • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie,
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Przemiarowie,
 • Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,
 • Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusk,
 • Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.

W 2022 roku Gmina Pułtusk otrzymała środki finansowe w kwocie 9 000 zł dla bibliotek w:

 • Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Przemiarowie,
 • Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
 • Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II
  w Płocochowie,
 • Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

W 2023 roku Gmina Pułtusk otrzymała środki finansowe w kwocie 10 500 zł dla bibliotek w:

 • Przedszkolu Miejskim nr 3 w Pułtusku w  Zespole Szkół nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,
 • Przedszkolu Miejskim nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,
 • Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II
  w Płocochowie,
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.

Samodzielny Referat Edukacji