Informacja: Samorząd Województwa Mazowieckiego - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt nr RPMA.10.01.01.14-E047/20 pn. "Mazowiecki program przygotowanai szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nuaki zdalnej. Proejkt realizowany do dnia 31.12.2023 r. Dofinansowanie projektu z UE 61 624 333,56 PLN Wartość projektu (ogółem): 80 624 303,30 PLN Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Mazowsze. serce Polski Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapa dotacji.gov.pl
Facebook
Facebook
YouTube

Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Samodzielny Referat Edukacji