ŚCIEŻKI ROWEROWE

Łączna długość pułtuskich szlaków rowerowych wynosi 97,4 km.

Pułtusk – Ponikiew – Pawłówek – Szygówek.

Długość szlaku – 9,6 km.

Do wycieczki tym szlakiem zachęcają widoki malowniczej doliny Narwi zachowane z stanie naturalnym i objęte ochroną Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Wśród nich bagna, mokradła, rozległe narwiańskie łąki i pastwiska. Stare drewniane chaty kurpiowskie pokryte strzechą z ozdobnymi okiennicami, rezerwat „Bartnia” – 150-letni drzewostan sosnowy, miejsca lęgowe czapli siwej, przydrożne kapliczki, dzikie ptactwo wodne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Pułtusk – Popławy – Grabówiec – Stara Wieś – Ośrodek Wypoczynkowy – Pułtusk.

Długość szlaku – 13,5 km.

Podczas wycieczki tym szlakiem warto zobaczyć drzewostany lasów iglastych z ponad 190-letnimi sosnami i bogatym runem, zabytkową kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena, rzadkie gatunki zwierząt (bocian czarny, żuraw, łabędzie, dzikie kaczki, czaple, bażanty), zachowane w stanie naturalnym krajobrazy doliny Narwi miejsca lęgowe chronionych gatunków zwierząt.

Pułtusk – Płocochowo – Lipniki – Gromin – Moszyn – Pułtusk.

Długość szlaku – 22 km.

Do wycieczki szlakiem zielonym zachęcają drzewostany starych lasów liściastych, bocianie gniazda we wsi Lipniki, zabytkowa kapliczka w Grominie oraz przydrożne krzyże.

Pułtusk – Kleszewo – Cmentarz Wojenny – Pułtusk.

Długość szlaku – 6,7 km.

Podczas wycieczki tym szlakiem można zobaczyć rzekę Narew wraz z dzikim pasem brzegowym, charakterystyczne starorzecza Narwi okalające miasto, panoramę Pułtuska z charakterystycznymi wieżami Ratusza i zamku, dzwonnicą Bazyliki Pułtuskiej, cmentarz żołnierzy radzieckich, żeremie bobrów.

Pułtusk – Olszak – Białowieża – Zakręt – Trzciniec – Głodowo – Przemiarowo – Chmielewo – Boby – Gnojno – Chmielewo – Lipa – Olszak – Pułtusk.

Długość szlaku – 45,6 km.

Podczas wycieczki warto zobaczyć malowniczą dolinę Pełty i Narwi, urokliwe krajobrazy zacisznej, mazowieckiej wsi, stare krzyże i kapliczki, starorzecza nad Narwią, ogromne wyrobisko pożwirowe w Gnojnie.