HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, wysyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Pułtusku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl

W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarządca nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, właściciel budynku wielorodzinnego itp.), a nie indywidualni mieszkańcy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW: 1 kwietnia – 31 grudnia 2024 r.

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy harmonogram odpadów komunalnych. Zobrazowania graficzne oraz pliki do pobrania zamieszczono poniżej.

1. Pułtusk

REJON 1

REJON 2

REJON 3

REJON 4

REJON 5

2. Pułtusk – zabudowa wielorodzinna

3. Gnojno, Boby, Chmielewo, Lipa, Kleszewo, Olszak

4. Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek, Lipniki Nowe, Lipniki Stare

5. Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Płocochowo, Gromin, Moszyn

6. Białowieża, Głodowo, Przemiarowo, Trzciniec, Zakręt

ZASADY ODBIORU ODPADÓW

  • Odpady są zbierane selektywnie – prosimy o dokładną segregację w 6 frakcjach: Biodegradowalne, Tworzywa Sztuczne, Szkło, Makulatura, Popiół. oraz Zmieszane (Zmieszane to pozostałe po segregacji odpady!).
  • Worki powinny być wypełnione tylko tą frakcją dla której są przeznaczone. Dodatkowe worki można pobrać w siedzibie PPUK na ul. Staszica 35.
  • Worki powinny być >80% wypełnione – nie oddajemy np. 3 szklanych butelek, zostawiamy.
  • Zbiórka jest prowadzona od godz. 6 rano.
  •  Wystawione worki po tej godzinie nie będą odbierane, a reklamacje uznane za niezasadne.
  • Nie należy wystawiać worków na kilka dni przed zbiórką – dbajmy o porządek.
  • Odpady biodegradowalne np. resztki od warzyw i owoców, odbieramy w  pojemnikach (bez worków).                                                                
  • Reklamacje należy składać pisemnie na adres:BOK@PPUK.PULTUSK.PL

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się przy
ul. Rybitew 32 oraz Płocochowo 95

DOKUMENTY DO POBRANIA