HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, wysyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Pułtusku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl

W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarządca nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, właściciel budynku wielorodzinnego itp.), a nie indywidualni mieszkańcy. W przypadku Pracowniczych Ogrodów Działkowych deklarację składa Zarząd PZD.

Harmonogram odbioru odpadów: styczeń-czerwiec 2022 (do pobrania)


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla działek letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych jest taki sam jak dla nieruchomości zamieszkałych.

1. Pułtusk

Harmonogram-Miasto-Pultusk-2021r. – kliknij i pobierz

2. Pułtusk – zabudowa wielorodzinna
Harmonogram-Pultusk-zabudowa-wielorodzinna-2021 – Pobierz

3. Gnojno, Boby, Chmielewo, Lipa, Kleszewo, Olszak
Harmonogram-Gnojno-2021 – kliknij i pobierz

4. Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek, Lipniki Nowe, Lipniki Stare
Harmonogram-Grabowiec-2021 – Pobierz

5. Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Płocochowo
Harmonogram-Jezewo-2021 – kliknij i pobierz

6. Białowieża, Głodowo, Przemiarowo, Trzciniec, Zakręt, Gromin, Moszyn
Harmonogram-Bialowieza-2021 – kliknij i pobierz

……………………………………………………..

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Rybitew 32 oraz Płocochowo 95

DOKUMENTY DO POBRANIA