GMINNE SPÓŁKI

Eco Pułtusk Spółka z o. o.
ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 52 51
www.ppuk-pultusk.bip.org.pl


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Spółka z o. o. 

ul. Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 31 47
www.pec-pultusk.bip.org.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. Wyszkowska 2, 06-102 Pułtusk
tel. 23 692 17 91
www.pwikpultusk.bip.org.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Spółka z o. o. 
ul. Białowiejska 17, 06-100 Pułtusk
tel.23 692 33 93
www.tbs-pultusk.bip.org.pl