Facebook
Facebook
YouTube

Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem o szerokim zakresie znaczenia i o szerokim zastosowaniu, dlatego nasz Urząd pragnie sprostać wymaganiom kryjącym się pod pojęciem bezpieczeństwa informatycznego. Planowany zakup licencji serwerowych i dostępowych CAL systemów operacyjnych gwarantuje dostęp do najnowszych aktualizacji zabezpieczeń co w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo danych przetwarzanych w naszym Urzędzie. Również zakup urządzeń sieciowych tj. Firewall i przełączniki nowej generacji z nowymi protokołami zabezpieczeń podnosi poziom bezpieczeństwa sieciowego oraz zmniejsza ryzyko dostępu do danych poprzez urządzenia peryferyjne podłączone do sieci LAN. Urządzenie brzegowe pośredniczące w dostępie do Internetu szerokopasmowego jest istotnym elementem infrastruktury sieciowej które musi mieć dostęp do najnowszych rozwiązań systemowych i aktualizacji oprogramowania. Część wyposażenia biurowego w postaci komputerów wraz z licencjami i urządzeń wielofunkcyjnych planowane jest jako doposażenie jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk tj. Pułtuska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalne. Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy jednostek Gminy Pułtusk da im w przyszłości możliwość wdrożenia systemu EZD.

Wartość projektu: 738.570,00 zł
Dofinansowanie z funduszy europejskich: 738.570,00 zł

Baner Cyfrowa Gmina