Maluch +: Adaptacja pomieszczeń przedszkola przy ul. Kwiatkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Filii Żłobka Miejskiego w Pułtusku
Facebook
Facebook
YouTube

Program Maluch+ 2022-2029

Tytuł projektu: „Maluch +: Adaptacja pomieszczeń przedszkola przy ul. Kwiatkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Filii Żłobka Miejskiego w Pułtusku” .

Dofinansowanie żłobka z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Cel i rezultaty:

Wykonywane w ramach zadania prace polegają zarówno na przebudowie, adaptacji jak
również zakupie i montażu wyposażenia, celem utworzenia żłobka Miejskiego w Pułtusku Filia nr 2 przy ul. Kwiatkowskiego.  Pierwszym etapem prac jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której będzie realizowana adaptacja. Następnie wykonane zostaną roboty adaptacyjne, prace przygotowawcze, roboty murowe, podłogi, posadzki, roboty wykończeniowe, stolarka, elementy zewnętrzne: chodniki i nawierzchnia, elementy placu zabaw, roboty instalacyjne sanitarne, wentylacyjne i instalacje elektryczne. Zakupione zostanie wyposażenie sali wielofunkcyjnej i  kuchni. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania powstaną 24 nowe miejsca dla dzieci w wieku żłobkowym.

Planowana wartość zadania:     976 812,03 zł

Wartość dofinansowania z UE:  860 688,00 zł

Wartość dofinansowania z BP:  116 124,03 zł

Realizacja projektu: lata 2023-2025.

#FunduszeUE

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych