Baner dot. zapobiega bezdomności zwierząt. Treść baneru: na górze loga: Mazowsze dla zwierząt oraz 25 lat SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO poniżej napisy: "ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIĘRZĄT W GMINIE PUŁTUSK" #MAZOWSZEPOMAGA 3 #PROGRAMYWSPARCIA #SOLIDARNOŚĆ MAZOWIECKA
Facebook
Facebook
YouTube

#Mazowszepomaga#programywsparcia#solidarnośćmazowiecka

W ramach zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pułtusk” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, właściciele psów i kotów mieszkający na terenie Gminy Pułtusk mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji swoich zwierząt.

Akcja prowadzona jest przez Gminę Pułtusk do 10 października 2024 r. lub do wyczerpania budżetu. Zabiegi te można wykonać w Gabinecie Weterynaryjnym Waldemar Wysocki przy ul. Rybitew 16 w Pułtusku, z którym Gmina podpisała umowę. W celu skorzystania z bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Pułtusku wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji. Wniosek może złożyć jedynie właściciel zwierzęcia.

STERYLIZACJA/KASTRACJA

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest dla zwierząt bezpieczniejszy niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

Zalety zabiegu:

 • u zwierząt poddanych zabiegowi zmniejsza się niekontrolowana agresja,
 • nie dochodzi do ucieczek – zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się liczba zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych z ich udziałem,
 • nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych szczeniąt,
 • większe przywiązanie do właścicieli – swojego „stada”,
 • sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
 • sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
 • dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

ABC  zabiegów:

 • Podczas zabiegu suki/kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.
 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 Koszt zabiegu obejmuje:

 • wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę,
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • zapewnienie zwierzęciu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Pułtusk jest:

 • złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa lub kota. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pułtusku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 • oznakowanie psa lub kota za pomocą micro-chipa (znakowania zwierzęcia na koszt Gminy można dokonać w ww. wskazanym gabinecie weterynaryjnym najpóźniej do dnia sterylizacji/kastracji), Gmina nie pokryje kosztów zabiegu jeśli zwierzę nie zostanie oznakowane,
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • ponadto wymagane jest, aby pies/kot posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • liczy się kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Jeżeli waga psa podana w zgłoszeniu będzie znacząco odbiegała od wagi rzeczywistej stwierdzonej przez lekarza może on odmówić wykonania zabiegu. Informacja ta jest niezbędna do zakwalifikowania psa w odpowiednią grupę wagową co wiąże się z ceną zabiegu.

W przypadku gdy zwierzę zgłoszone na zabieg nie będzie oznakowane micro-chipem lekarz weterynarz w dniu zabiegu oznakuje je.

Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie wykonywał zabieg.

Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

Jeśli zwierzę najpóźniej do dnia wykonania zabiegu sterylizacji nie zostanie oznakowane za pomocą micro-chipa Gmina nie pokryje kosztów sterylizacji/kastracji.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska