Poznaj Polskę (logotyp)
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk już po raz trzeci realizuje rządowy projekt „Poznaj Polskę”.

Celem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, ma na celu stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Gmina Pułtusk otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki kwotę 83 848,80 zł na zorganizowanie wycieczek w szkołach podstawowych dla których jest organem prowadzącym. Całkowity koszt zadania wyniósł 114 386,00 zł.

Projekt realizowany jest w:

  1. Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku.
  2. Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.
  3. Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.
  4. Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie.

Samodzielny Referat Edukacji