Roboty drogowe na ulicy Nadwodnej 3
Facebook
Facebook
YouTube

W ramach zadania pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie gminy Pułtusk” kontynuowane są prace na ulicy Nadwodnej, od skrzyżowania z ulicą Panny Marii w kierunku śluzy, polegające na wymianie nawierzchni chodnika.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku