DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami DOFINANSOWANIE 5 579 988,07 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 11 359 623, 66 zł (baner 2)
Facebook
Facebook
YouTube

Celem inwestycji jest zapewnienie dostępu do potrzebnej opieki i rehabilitacji dzieciom z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie w społeczności postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Okres realizacji inwestycji : 05.05.2023r. do 30.11.2025 r.
Wartość inwestycji: 11 359 623,66 mln zł.
Dofinansowanie: 5 579 988,07 mln zł ze środków funduszu celowego: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i samorządu województwa mazowieckiego.
Całkowita wartość umowy z wykonawcą: 11 562 000,00 mln zł.  

Do istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku, zostanie dostawiony drugi dwukondygnacyjny budynek, połączony z istniejącym łącznikiem,  co wzbogaci ofertę funkcjonalną placówki o niezbędne 4 nowe oddziały przedszkolne (2 sale na piętrze i dwie sale na parterze), a łącznie o 100 nowych miejsc. Budynek ten w całości został zaprojektowany i będzie wykonany z uwzględnieniem potrzeb dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Nowy budynek będzie stanowił funkcjonalną całość z istniejącym obiektem, dlatego koniecznymi pracami będą również te związane z przebudową istniejącego budynku przedszkola, w tym piwnicy, parteru, piętra, termomodernizacją elewacji, wykonaniem osłon grzejnikowych i robót towarzyszących.  

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę nowego skrzydła przedszkola  –  z dostosowaniem do potrzeb osób
   z niepełnosprawnościami komunikacji wewnętrznej budynku, szerokości otworów drzwiowych, przejść, przejazdów, toalet;
 • przebudowę istniejącego budynku, który będzie funkcjonalną całością z nowym skrzydłem budynku;
 • budowę chodnika z odpowiednim spadkiem w strefie wejściowej dla zaprojektowanego skrzydła przedszkola;
 • budowę spocznika wejściowego o odpowiedniej powierzchni;
 • budowę  windy osobowej;
 • zapewnienie miejsc parkingowych, przeznaczonych dla osób
  z niepełnosprawnościami;
 • wyposażenie obiektu;
 • przebudowę placu zabaw;
 • zagospodarowanie otoczenia przedszkola.

Wykonanie tak obszernego ale niezbędnego zakresu prac byłoby niemożliwe bez uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

Obiekt wraz z jego infrastrukturą będzie przykładem dobrych praktyk na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, gdzie w komfortowych warunkach  ma miejsce kompleksowa opieka i rehabilitacja dzieci.