Przekazanie agregatu na pomoc Ukrainie 15
Facebook
Facebook
YouTube

31 lipca 2023 r. Gmina Pułtusk przekazała ukraińskiemu Miastu Złoczów z obwodu lwowskiego jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy 15,5 kW. Reprezentujący Gminę Pułtusk Zastępca Burmistrza Miasta Mateusz Miłoszewski, Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak, Kierownik Samodzielnego Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Rafał Miłoszewski oraz pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Natalia Szewczenko spotkali się w Pułtusku z delegacją z Ukrainy:  Kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej Złoczowa Svitlaną Karmazyn i Dyrektorem Miejskiego Szpitala w Złoczowie Tarasem Jacuńskim.

Po wymianie dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy przez stronę ukraińską oraz dzięki pomocy właściciela i pracowników firmy PPH ROLCZAR Krzysztof Czarnowski, udało umieścić się na samochodzie sprzęt ważący blisko 300 kg.

Przekazanie dla Złoczowa generatora, który awaryjnie zasili obiekty użyteczności publicznej (szkołę, przedszkole, szpital lub przedsiębiorstwo wodociągowe),  to realizacja uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku z 31 stycznia 2023 r. podjętej w odpowiedzi na prośbę Prezydenta Miasta Złoczów Ihora Hrynkiwa.

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku