Budowa drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku 1
Facebook
Facebook
YouTube

Zakończono budowę od dawna wyczekiwanego skrótu drogowego łączącego ulicę Wyszkowską (tuż przy pomniku „Żołnierzom września 1939”) z ulicami staromiejskimi Pułtuska – Sukienniczą i Zaułek. Zadanie inwestycyjne  pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku” dofinansowane zostało z Państwowego Funduszu Celowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.440.346,36 zł, wartość całkowita wyniosła: 3.555.260,52 zł.

Wykonawcą robót była firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach.

Wybudowano drogę o szerokości 6 m wraz z zatokami postojowymi o głębokości 2.5 i 5 m, chodnikami
i zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego. Długość wybudowanego odcinka to 411 m.
Na drodze DW 618 znajduje się pas wyłączeń a na wlocie drogi gminnej wykonana jest wysepka dzieląca.
W ramach inwestycji zrealizowano: roboty ziemne, przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, powierzchniowy system odwodnienia, nawierzchnie oraz oznakowanie drogowe.

Termin realizacji zadania wynosił do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonania tj. 20.04.2022 r.

Zadanie stanowi część dwuzakresowej inwestycji drogowej obejmującej:

  1. Budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą
    w Pułtusku”– Zakres 1
  2. „Rozbudowę odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku” – Zakres 2.

Wartość inwestycji łącznie wyniosła: 4.949.494,94 zł, w tym:

  1. „Budowa drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą
    w Pułtusku, wartość robót: 3.555.260,52 zł. z czego:
  2. 2.440.346,36 zł. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  3. 1 114 914,16 zł. – finansowane ze środków własne Gminy Pułtusk.

2.  „Rozbudowa odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku” wartość robót: 1.394.234,42 zł. – prace  zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Pułtusk.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych