Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pozyskała 44 200 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Dzięki temu zakupiono 16 laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

12 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył  sprzęt pierwszym uczniom- dzieciom i wnukom byłych pracowni PGR .