Eko-wiata przystankowa 1
Facebook
Facebook
YouTube

#Mazowszepomaga  #programywsparacia #solidarnośćmazowiecka

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w dniu 12 października 2022 r. rozpoczęto realizację zadania pn. „Zakup »zielonych wiat« przystankowych w Gminie Pułtusk”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.
Wiata przystankowa będzie się składała z elementów zintegrowanych z konstrukcją wiaty tj. zielonego dachu retencyjnego, systemu retencjonowania wody, „zielonej ściany” będącej wypełnieniem tylnej ściany wiaty przystankowej oraz gabloty na rozkłady jazdy. W jej skład wchodzić będą również elementy dodatkowe: wolnostojąca donica z roślinnością, umiejscowiona na bocznej ścianie wiaty i pasa roślinności umieszczonego za przystankiem na całej długości tylnej szyby.
Realizacja zadania stanowić będzie nowoczesny element infrastruktury miejskiej, poprawiając  bezpieczeństwo ekologiczne.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku