Wręczenie sprzętu komputerowego dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR 15
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk dzięki Funduszom Europejskim, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pozyskała 44.200,00 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 16 laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
12 października br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył ww. sprzęt pierwszej grupie uczniów – dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR-ów.

Samodzielny Referat Edukacji,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku