Wsparcie dla cudzoziemców (plakat) 2
Facebook
Facebook
YouTube

Darmowa pomoc dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce szczególnie obywateli Ukrainy, którzy m.in. znaleźli się w naszym kraju w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci:

  • Diagnoza potrzeb i potencjału UP
  • Doradztwo zawodowe (wsparcie w poruszaniu się na rynku pracy /zakładaniu działalności gospodarczej) 
  • Kursy/szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo Pracy
  • Kurs nauki języka polskiego
  • Wsparcie Integracyjne
  • Bony pobytowe w wysokości 2 000 PLN

Projekt dofinansowany jest ze środków Rezerwy Funduszu Pracy, w ramach konkursu ofert.

„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt  realizuje Cityschool Sp. z o.o. „Nowy dom – Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej cudzoziemców”.