Komunikat PEC
Facebook
Facebook
YouTube

Ważny komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  dla odbiorców ciepła, związany z wejściem w życie 20.09.2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967):

http://www.pec-pultusk.bip.org.pl/id/112