Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Od 2020 roku Gmina Pułtusk korzysta z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - na szarym tle z grafiką godła Polski napis

Wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) umożliwiło realizację zadań zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do tej pory nierealizowanych, z uwagi na brak środków finansowych.


W wyniku otrzymanego wsparcia podpisana została umowa na budowę Przedszkola przy Szkole Podstawowej w miejscowości Przemiarowo, z dofinansowaniem w wysokości 3 169 000,00 zł.

W ramach przebudowy zostały zmodernizowane następujące ulice w miejscowości Pułtusk:

L.p.Nazwa ulicyDofinansowanie
z RFIL
Środki własneWartość inwestycji
1ul.  Ogrodowa 206 081,80293 175,20499 257,00
2ul.Sarbiewskiego
ul. Graniczna
 1 076 873,341 229 177,642 306 050,98
3ul. Glinki 32 639,98—————-32 639,98
4ul. Młodzieżowa123 395,25—————-123 395,25

Dzięki środkom  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mieszkańcy Pułtuska zyskali nowe chodniki, które zapewnią komfortowe i bezpieczne warunki poruszania się na ul. Konopnickiej do ul. Młodzieżowej, od ul. Benedyktyńskiej do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej oraz od skrzyżowania ul. Świętojańskiej w kierunku ulicy Kotlarskiej. Inwestycja w kwocie 245 843,16 zł została sfinansowana w 100%  ze środków RFIL.  

Z RFIL została przebudowana droga w miejscowości Chmielewo, wartość inwestycji wyniosła 414 900,046 zł, w tym dofinansowanie z RIFL wyniosło 202 379,74 zł.

Ze środków RFIL skorzystali również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 705 170,48 zł została zmodernizowana kuchnia i stołówka szkolona, co w znaczący sposób poprawiło warunki sanitarne i komfort pracy personelu. Inwestycja została zrealizowana bez udziału środków własnych Gminy Pułtusk.

Przy udziale środków z RFIL zostały przywrócone dla mieszkańców zabytkowe piwnice pod Ratuszem i pod wzgórzem Abrahama. Koszt inwestycji wyniósł 1 808 924,47 zł w tym dofinansowanie z RFIL 300 000,00 zł, środki własne 633 173,41 zł. Pozostałe środki finansowe pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Przy filii Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej w Pułtusku w celu uprzyjemnienia spędzania czasu na wolnym powietrzu został zbudowany plac zabaw dla dzieci z podziałem dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. Wartość całkowita inwestycji to 204 000,00 zł w tym dofinansowanie  z RFIL w kwocie 202 500,00 zł, wkład własny w kwocie 1 500,00 zł.

Dofinansowanie z RIFL w rozbiciu na poszczególne zadania:

Zadanie pn. „Budowa budynku Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie”.

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pułtusku”.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sarbiewskiego i rozbudowa ul. Granicznej w mieście Pułtusk”.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Glinki w Pułtusku”.

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Młodzieżowej w Pułtusku”.

Zadanie pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta w Pułtusku – etap I”

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk”.

Zadanie pn. „Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku”.

Zadanie pn. „Adaptacja Piwnic Starego Ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych”.