PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”

logotypy na białym tle i napis od lewej krajowy plan odbudowy, w środku flaga polski i napis Rzeczpospolita Polska, dalej obok flaga Unii Europejskiej


Baner programu czyste powietrze. Na białym tle napis niebieski informacja o celoach programu. na niebieskim tle poniże informacje bałą czcionką o kwotach dofinansowania i latach realizacji

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

W Urzędzie Miejskim w Pułtusku działa punkt konsultacyjno-informacyjny ułatwiający dostęp do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Adres

Urząd Miejski
w Pułtusku

ul. Rynek 41

Godziny otwarcia

 poniedziałek:
8.00 – 17.00

piątek:
8.00 – 15.00

Kontakt


DLA BENEFICJENTÓW

logo WFOŚiGW w Warszawie na białym tle, obok napis portal beneficjenta . pbok zdjęcie na dłoni dom ekologiczny wszystko na tle nieba i trawy

WYMAGANA DOKUMENTACJA

KLIKNIJ

JAK WNIOSKOWAĆ?

INSTRUKCJA
KLIKNIJ

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
W URZĘDZIE

KLIKNIJ

Akademia Czystego Powietrza 2023 

PYTANIA
I ODPOWIEDZI


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W LICZBACH

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Pułtusk
– stan na dzień 30.09.2023r.

0
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
0
Liczba złożonych wniosków
0
Liczba zawartych umów
0
Łączna kwota wypłaconych dotacji (w mln zł)