Gmina Pułtusk realizuje operację pn.: „Modernizacja obiektu przeznaczonego na cele turystyczne i rekreacyjne – świetlica wiejska w Lipnikach Starych” 

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez modernizację obiektu przeznaczonego na cele turystyczne i rekreacyjne w  miejscowości Lipniki Stare

Operacja realizowana w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.

Umowa o dofinansowanie Nr 03175-6935-UM0715052/22

została podpisana 7 grudnia 2022r.

Wartość realizowanej operacji: 154 980,00 zł, w tym ze środków EFRROW: 82 719,00 zł

Wykonawca zadania: P.H.U Budomur Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Pułtusk realizuje operację pn.: „Przebudowa dróg gminnych Głodowo – Przemiarowo nr 340429W i 340430W”.

Celem operacji jest podwyższenie standardu dróg gminnych w miejscowości Głodowo i Przemiarowo poprzez ich przebudowę.    

Operacja realizowana w ramach typu operacji:  Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.  Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Umowa nr 266-65151-UM0700910/18 o dofinansowanie została podpisana 07.05.2019r.

Formuła: Zaprojektuj i Wybuduj.

Planowane efekty realizacji operacji: przebudowa 2,074 km dróg.

Planowany całkowity koszt realizacji operacji: 3 131 313,13 zł,

w tym dofinansowanie: 1 582 854,00 zł

Wykonawca zadania: Firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, z siedzibą Kacice 76, 06-100 Pułtusk.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.