Przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka 2
Facebook
Facebook
YouTube

Zakres prac w ramach przebudowy ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przedstawia się następująco:
– roboty przygotowawcze,
– rozbiórka istniejących nawierzchni,
– roboty ziemne,
– regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych,
– wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
– wykonanie podbudowy,
– wykonanie nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej,
– wykonanie nowych chodników i zjazdów,
– odwodnienia poprzez budowę lub remont kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowo,
– wykonanie lub modernizacja oświetlenia,
– wykonanie oznakowania drogowego,
– uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
Wykonawcą robót jest jak zawsze niezawodna firma Paweł Goc Brukarstwo z Nasierowa Dolnego, gmina Gołymin.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku