Kategoria: INWESTYCJE (Page 2)

Czerwcowy weekend świąteczny był bardzo korzystnym czasem z uwagi na potrzebę wzmocnienia wiązań oraz utwardzenia ław fundamentowych wykonanych pod budowę nowego przedszkola w Przemiarowie. Tu każdy tydzień, a nawet każdy dzień, odnotowuje znaczący postęp realizacji projektu. Pogoda również cały czas sprzyja budowlańcom. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacji iczytaj więcej…

Znakomita większość drzew posadzonych jesienią ubiegłego roku na nowo wyremontowanych ulicach staromiejskich: Świętojańskiej, Benedyktyńskiej Konopnickiej, Piotra Skargi, Panny Marii, Reformackiej i Nowy Rynek przyjęła się. Już widać pierwsze tego efekty. Drzewka są urocze. Nieliczne, które się nie przyjęły, zostaną wymienione zgodnie z rękojmią zawartą w umowie z wykonawcą zadania. Referatczytaj więcej…

Pod koniec listopada ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o rozpoczęciu modernizacji wysłużonego zaplecza kuchennego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Tysiąclecia 14. Projekt remontu zakładał modyfikację pionu kuchennego do tego stopnia, by spełniał on standardy wyznaczone nowoczesnym stołówkom szkolnym. W tym celu konieczne byłoczytaj więcej…

Gmina Pułtusk zawarła umowę w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni na lata 2021-2022 z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu. Zakres zadań obejmuje m.in. ukwiecenie miasta, w tym trzech mostów, fasad Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz dwóch rond, utrzymanie i pielęgnacjęczytaj więcej…

Sukcesem w postaci 100.000,00 zł dofinansowania został zwieńczony wniosek aplikacyjny złożony w tym roku przez Gminę Pułtusk do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie dotacji na roboty budowlane w zakresie remontu elewacji wraz z montażem systemu osuszania ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej. Jest to budowla,czytaj więcej…

Pułtuska mogiła żołnierzy poległych w 1920 r.

Gmina Pułtusk otrzymała z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie w kwocie 56.000,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. wraz z elementami otoczenia, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół mogiły na I cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki w Pułtusku”, w ramach programu „Grobyczytaj więcej…

Kolejnym dużych rozmiarów placem realizacji robót drogowych w naszym mieście jest obszar ulicy Ogrodowej. Nie minął jeszcze miesiąc od wejścia wykonawcy na teren budowy, a już można odnotować niemały postęp w wykonaniu kanalizacji deszczowej. Wkrótce też rozpocznie się korytowanie i tworzenie podbudowy pod nawierzchnię ulicy.Fotorelacja w załączeniu. Referat Inwestycji iczytaj więcej…

Piękna majowa pogoda służy przyśpieszeniu wielu gminnych inwestycji drogowych. Tak się dzieje w przypadku przebudowy ulicy Sarbiewskiego i budowy ulicy Granicznej, a wpisują się one w zadanie pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Prace sączytaj więcej…

Nie tak dawno informowaliśmy naszych Czytelników o przekazaniu placu budowy wykonawcy inwestycji pn. „Budowa Przedszkola w miejscowości Przemiarowo”, firmie PHU BUDOMUR Sp. z o.o., a jak się okazuje już praca wre, aż miło popatrzeć. Robione są wykopy i zbrojenia pod fundamenty oraz ławę, i pewnie ani się spostrzeżemy, jak tamczytaj więcej…

Od modernizacji mostu na rzece Pełcie rozpoczęła się przebudowa wysłużonej, miejscami nadmiernie przewężonej, drogi gminnej Głodowo – Przemiarowo o długości 1596 m.Inwestycja jest realizowana w celu:· poprawy stanu technicznego nawierzchni,· zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej i rowerowej,· zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,· zmniejszenia hałasu i emisji spalin.Realizacja inwestycji stała się możliwa dziękiczytaj więcej…