INWESTYCJE (Page 2)

Podpisanie umowy dofinansowania przebudowy drogi w miejscowości Gnojno 1

18 listopada w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Gnojno”. 27 maja br. Gmina Pułtusk złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwaczytaj więcej…

Gmina Pułtusk w gronie laureatów konkursu „Mazowsze dla sołectw 2022" 10

Nikt się nie spodziewał, że Gmina Pułtusk zgłaszając do konkursu zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo” zajmie I miejsce, a realizacja ww. inwestycji zostanie oceniona najwyżej – jako najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kategoriiczytaj więcej…

Druga stacja ładowania pojazdów elektrycznych 1

Z inicjatywy władz miasta w kwietniu br. powstała pierwsza dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów energią elektryczną, zlokalizowana w pobliżu Domu Nauczyciela przy parkingu na ulicy Staszica 35. Obecnie w Pułtusku powstaje druga podobna stacja przy parkingu na ulicy Rynek 41 (tuż obok budynku Urzędu Miejskiego od strony wschodniej).Liczba stacji ładowania pojazdówczytaj więcej…

Przebudowa ulicy Władysława Syrokomli 4

Rozpoczęły się roboty drogowe w ulicy Władysława Syrokomli, których celem jest remont ulicy, polegający na wymianie krawężników i nawierzchni jezdni z asfaltowej na kostkę brukową wraz z zatokami i zjazdami. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…

Podpisanie listu intencyjnego oraz umowy dotyczących Pułtuskich kanałków 9

Gmina Pułtusk podpisała z Powiatem Pułtuskim list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk. Podpisana została również umowa pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działał Starosta Pułtuski Jan Zalewski a Gminą Pułtusk reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gregorczyka na użyczenieczytaj więcej…

Plenerowe instrumenty muzyczne na Pasażu Klenczona 11

Trwają prace przy instalacji kolejnych atrakcji w ciągu ulicznym Pasażu Krzysztofa Klenczona. Warto przypomnieć, że w myśl koncepcji programowo-przestrzennej we wschodniej części pasażu trwa jeszcze budowa strefy zieleni miejskiej z licznymi aranżacjami, w tym z elementami małej architektury, typu: ławeczki, latarnie, pergole, które docelowo będzie oplatała szlachetna zieleń pnąca. Podczytaj więcej…

Roboty drogowe na ulicy Nadwodnej 3

W ramach zadania pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie gminy Pułtusk” kontynuowane są prace na ulicy Nadwodnej, od skrzyżowania z ulicą Panny Marii w kierunku śluzy, polegające na wymianie nawierzchni chodnika. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Rejenta w Pułtusku 7

26 października (w środę) odbył się  odbiór końcowy zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Rejenta w Pułtusku”, polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej o długości 124 m.b. i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 136 m.b.Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma na celu  doprowadzeniu wody do, i odprowadzenie ścieków z, najnowszego zachodniegoczytaj więcej…

Odbiór inwestycji w miejscowości Kokoszka 2

19 października br. (w środę) Gmina Pułtusk dokonała odbioru technicznego inwestycji realizowanej pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka w Gminie Pułtusk”, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej mineralno-bitumicznej na powierzchni 3.815 m2 o długości 763 m.Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 808.214,55 zł. Wysokość dofinansowania w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnychczytaj więcej…

Inwestycja przy al. Wojska Polskiego 12

Informacja dotyczy pomyślnego zakończenia w przewidywanym terminie do 31 października br. inwestycji realizowanej przez Gminę Pułtusk w zakresie termomodernizacji budynku przy al. Wojska Polskiego 13A, likwidacji 30 pieców niespełniających wymogów środowiskowych, wykonania nowoczesnych instalacji c.o. i c.w.u. i przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Tytuł zadania: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenieczytaj więcej…

Zakończenie remontu elewacji PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku 10

Dzięki dofinansowaniu kwotą 100.000,00 zł otrzymanemu od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środkom własnym, w ubiegłym roku udało się osuszyć z wilgoci kapilarnej piwnice oraz mury budynku szkolnego przy ulicy Marii Konopnickiej 5, oraz rozpocząć remont elewacji ścian od strony północnej. Dodać należy, że zastosowany system osuszania ścian metodą odwróconejczytaj więcej…

Budowa skrótu drogowego Wyszkowska-Sukiennicza-Zaułek 9

Zaledwie nieco ponad miesiąc temu rozpoczęły się roboty ziemne poprzedzające budowę od dawna wyczekiwanego skrótu drogowego łączącego ulicę Wyszkowską przy pomniku „Żołnierzy września 1939” z ulicami staromiejskimi – Sukienniczą i Zaułek, a stan zaawansowania prac budzi podziw. Pogoda sprzyja, podobnie jak innym, również tej inwestycji drogowej, więc wykonawca wykorzystuje nadarzającączytaj więcej…

Budowa ulic "kwiatowych" w Grabówcu 10

Nie tak dawno pisaliśmy o rozpoczęciu budowy kompleksu ulic umownie zwanych kwiatowymi (Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa) w Grabówcu, a obecnie w wielu miejscach już widać niezwykłe efekty i znaczny postęp robót realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Pogoda sprzyja, więc wykonawca wykorzystuje nadarzającą się okazję. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środkówczytaj więcej…

Podpisanie umowy dot. Kolei Północnego Mazowsza 1

7 października PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z Miastem i Gminą Serock (liderem inicjatywy budowy kolei łączącej m.in. miasta: Przasnysz, Pułtusk i Serock z Warszawą) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej linii kolejowej – szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Podczas uroczystego podpisania dokumentu Powiat Pułtuski reprezentował Starosta Jan Zalewski,czytaj więcej…

Dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą

5 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie budowy drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.440.346,36 zł. Sygnatariuszami umowy byli Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji,czytaj więcej…

Zakup i montaż klimantyzacji w świetlicy wiejskiej w Ponikwi 8

Gmina Pułtusk zakończyła realizację trzech bardzo ważnych zadań dla mieszkańców miejscowości Jeżewo, Gnojno i  Ponikiew, współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”. Łączny koszt wykonanych zadań wyniósł 68.000,00 zł, w tym: środki z dofinansowania – 30 000,00 zł, środkiczytaj więcej…