Aleja Solidarności otrzymuje właśnie nową nawierzchnię asfaltową 4
Facebook
Facebook
YouTube

Przyspieszyła przebudowa Alei Solidarności i łączących się z nią uliczek generalskich: Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka. Wykonawca kładzie właśnie asfalt.
Szybko przebiega więc trzecia część projektu inwestycyjnego z cyklu „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. Inwestycje są realizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy ww. ulic:
— roboty przygotowawcze
— rozbiórka istniejących nawierzchni
— roboty ziemne
— regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych
— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie
— wykonanie podbudowy
— wykonanie nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej
— wykonanie nowych chodników i zjazdów
— odwodnienia poprzez budowę lub remont kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowo
— wykonanie lub modernizacja oświetlenia
— wykonanie oznakowania drogowego
— uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku