Układanie drugiej warstwy asfaltu na skrócie łączącym ulicę Wyszkowską z ulicami Sukienniczą i Zaułek 7
Facebook
Facebook
YouTube

Kończy się ważny etap budowy drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą i dalej z ulicą Zaułek. Właśnie dzisiaj, 20 stycznia, jest układana na całości tej drogi druga zasadnicza (tzw. ścieralna) warstwa asfaltu.
Przypominamy, że głównym źródłem finansowania inwestycji jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych.
Pierwszy etap realizacji inwestycji stanowi budowa drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą. Całkowity koszt realizacji tego etapu wynosi 3.584.623,19 zł.
Drugi etap realizacji inwestycji stanowi rozbudowę odcinka ulicy Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Zaułek. Całkowity koszt realizacji tego etapu wynosi 1.405.749,75 zł.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku