Przebudowa Alei Solidarności oraz łączących się z nią ulic generalskich 3
Facebook
Facebook
YouTube

Pogoda sprzyja i przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przebiega bardzo sprawnie, co łatwo można zauważyć choćby w załączonej fotogalerii.

Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy ww. ulic:
— roboty przygotowawcze
— rozbiórka istniejących nawierzchni
— roboty ziemne
— regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych
— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie
— wykonanie podbudowy
— wykonanie nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej
— wykonanie nowych chodników i zjazdów
— odwodnienia poprzez budowę lub remont kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowo
— wykonanie lub modernizacja oświetlenia
— wykonanie oznakowania drogowego
— uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku