Droga do miejscowości Ponikiew 1
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja istniejącej drogi gminnej Nr 340448W
i nr 340211W Popławy – Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte – Poprawa Bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2023 -2025 r.

Szacowana wartość realizacji wyniesie około 5 000 000,00 zł, z czego dotacja stanowi 60 % wartości zadania, 40 % natomiast stanowi wkład własny. Koszt realizacji zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  Modernizacja obejmuje odcinek o łącznej długości ok 2,7 km.

Powyższa realizacja przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności mieszkańców Ponikiew, Szygówek i Pawłówek.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych