Remont uliczki brukowej między budynkami przy ulicy Rynek 15-17 15
Facebook
Facebook
YouTube

Trwają roboty drogowe przy ulicy Rynek – układanie kostki granitowej między budynkami ul. Rynek 15-17, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”.
 
Zakres prac obejmuje:
– roboty rozbiórkowe – 125 m²;
– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 125m²;
– podbudowy z kruszyw łamanych – 125 m²;
– remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, nawierzchnia z kamienia narzutowego – 125 m².

Wykonawca: Daniel Goc, przedsiębiorca działający pod nazwą „DAN-GOC Daniel Goc” z siedzibą w Łukowie gm. Karniewo.

Termin wykonania 30 listopada 2022 r.

Wartość prac wykonywanych w ramach umowy: 21 369,71 zł brutto – płatne ze środków własnych Gminy Pułtusk, przy partycypacji członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 15 w ok. 50% kosztów realizacji inwestycji.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku