Podpisanie umowy dofinansowania przebudowy drogi w miejscowości Gnojno 1
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

18 listopada w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Gnojno”.

27 maja br. Gmina Pułtusk złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Gnojno” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014-2020, którego celem jest podwyższenie standardu drogi gminnej w miejscowości Gnojno poprzez jej przebudowę.

Planowane koszty inwestycji ogółem –  1.768.235,40 zł.
Koszty kwalifikowalne – 1.768.235,40 zł.
Poziom dofinansowania (63,63% kosztów kwalifikowalnych) – 1.125.128,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:
1) Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze;
2) Podbudowy;
3) Nawierzchnie;
4) Stała organizacja ruchu.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu – grudzień 2023 r.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku