Gmina Pułtusk w gronie laureatów konkursu „Mazowsze dla sołectw 2022" 10
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Nikt się nie spodziewał, że Gmina Pułtusk zgłaszając do konkursu zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo” zajmie I miejsce, a realizacja ww. inwestycji zostanie oceniona najwyżej – jako najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kategorii Mazowsze dla sołectw innowacyjnie – projekt o oryginalnym i nietypowym podejściu. Nagrodę w wysokości 4.500,00 zł wręczono przedstawicielkom naszej Gminy 16 listopada podczas Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Europejskim Centrum Matecznik w Otrębusach. Gminę Pułtusk reprezentowały Patrycja Kazimierczak Sekretarz Miasta Pułtusk oraz Dorota Ciosek Inspektor Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, które odebrały nagrodę za udział w konkursie z rąk Janiny Ewy Orzełowskiej Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego.
W ramach nagrodzonego zadania wykonano renowację mogiły Nieznanego Żołnierza Września 1939 r. w Jeżewie poprzez odnowę jej elementów oraz została zakupiona i zamontowana energooszczędna lampa hybrydowa w celu oświetlenia grobu. Projekt z założenia miał poprawić i podkreślić wagę oraz symbolikę tego miejsca pamięci narodowej. Realizacja zadania miała też niebagatelny wpływ na poprawę wyglądu mogiły i pozwoliła tym samym na wyrażenie szacunku i wdzięczności oraz pamięci dla poległego w tym miejscu obrońcy Ojczyzny. Taki grób powinien być utrzymywany w dobrym stanie, tak, aby nie ulegał powolnej rujnacji – zwłaszcza, gdy nie ma możliwości sprawowania pieczy nad miejscem spoczynku przez członków rodziny zmarłego bohatera.
Dofinansowanie w ramach programu MIAS wyniosło 10.000,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania 23.600,00 zł.
Zakończenie Gali wręczenia nagród uświetnił wspaniały występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, to jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, który zaprezentował polski folklor w postaci widowiska muzycznego z elementami muzyki i tańca.

Wygląd mogiły przed i po renowacji

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku