Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w południe, 22 stycznia, w pułtuskiej bazylice w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego została poprzedzona niezwykle ambitnym i dojrzałym programem słowno-muzycznym poświęconym chwale bohaterów ówczesnych walk o wolność Ojczyzny. Spektakl „Gloria victis – chwała zwyciężonym” w wykonaniu młodzieży pułtuskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi,czytaj więcej…

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego została uczczona w niedzielę przed południem, 22 stycznia, patriotycznym aktem nawiedzenia grobów uczestników zrywu narodowowyzwoleńczego z 1863 roku znajdujących się na terenie pułtuskiego cmentarza świętokrzyskiego i oddaniem czci ich pamięci. Na mogiłach ówczesnych bohaterów walk o wolność Ojczyzny zostały złożone białe i czerwone róże orazczytaj więcej…

Kończy się ważny etap budowy drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą i dalej z ulicą Zaułek. Właśnie dzisiaj, 20 stycznia, jest układana na całości tej drogi druga zasadnicza (tzw. ścieralna) warstwa asfaltu.Przypominamy, że głównym źródłem finansowania inwestycji jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Pierwszy etap realizacji inwestycji stanowi budowaczytaj więcej…

Sticky

Szanowni Państwo, cieszę się, że po przerwie spowodowanej pandemią, ponownie mamy możliwość zorganizowania na początku roku spotkania Mieszkańców Gminy Pułtusk z Burmistrzem Miasta. Serdecznie zapraszam Państwa, w czwartek, 16 lutego o godz. 17.30 do sali kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Podczas spotkania podsumuję zadania realizowane w minionym rokuczytaj więcej…

Przystanek autobusowy

Informujemy, że od dnia 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) komunikacja miejska na liniach A i B1 zostaje wznowiona według wcześniej obowiązującego rozkładu jazdy. Jednocześnie przepraszamy za zaistniałe utrudnienia. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…

„Złote Gody” to jubileusze niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem ponad pół wieku. Z tej okazji w pułtuskim ratuszu dziesięć Złotych Par obchodziło dzisiaj, 19 stycznia 2023 roku, 50. rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Byli to:Państwo Agnieszka i Zygmunt Babscy;Państwo Jadwiga i Lech Budziszewscy;Państwo Mirosława i Józef Czarneccy;Państwoczytaj więcej…

Straż Miejska w Pułtusku serdecznie dziękuje Przedszkolakom oraz ich Nauczycielom i Opiekunom z Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Imienia Świętej Rodziny w Pułtusku za przekazanie dla bezdomnych czworonogów, znajdujących się pod naszą opieką, ponad 30 kilogramów suchej i mokrej karmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą troskę o czworonożnych przyjaciół oczekujących na swójczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych.czytaj więcej…

Pogoda sprzyja i przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przebiega bardzo sprawnie, co łatwo można zauważyć choćby w załączonej fotogalerii. Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy ww. ulic:— roboty przygotowawcze— rozbiórka istniejących nawierzchni— roboty ziemne— regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie—czytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że przy współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku, które użyczyło teren przy ul. Mickiewicza 36 w Pułtusku, zainstalowana została mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Dzięki stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,czytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku przypomina, iż w związku z dokonaną nowelizacją Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023czytaj więcej…

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa iczytaj więcej…

infografika zaposzenie 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Na brązowym tle herby gminy i powiatu oratgnizatorów. Poniżej napis czerwony 22 stycznia 2023 r. w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapraszamy na mszę święta w intencji ojczyzny w bazylice pułtuskiej o godz. 12.00 po lewej stronie napisu herb powstania styczniowego

Samorząd Powiatu Pułtuskiego i Samorząd Gminy Pułtusk zapraszają 22 stycznia 2023 r. w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Mszę św. w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona w bazylice pułtuskiej o godz. 12.00. Przed Mszą św. zaparzamy do obejrzenia i wysłuchania “Gloria Victis – chwała zwyciężonym” montażu słowno-muzycznego w wykonaniuczytaj więcej…

Informujemy, że od 12 stycznia 2023 r. zostanie udostępniona do odpłatnego użytkowania stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Rynek 41 (przy siedzibie UM w Pułtusku). Jednocześnie nadmieniamy, że po okresie bezpłatnej możliwości korzystania z funkcjonującej od 7 kwietnia 2022 r. stacji ładowania przy ul. Staszica 35, od 12 stycznia 2023 r.czytaj więcej…