OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE 06.02.2024 r.

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnejw Warszawie informujemy, że  od godz. 17:00 dnia 06.02.2024 r. do godz. 06:00 dnia 07.02.2024 r. na terenie Gminy Pułtusk się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.czytaj więcej…

Kanałek (2)

Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza do udziału w organizowanych przez Urząd Miejski w Pułtusku konsultacjach społecznych, mających na celu aktywne włączenie się wszystkich zainteresowanych w wypracowanie założeń gospodarowania wodą oraz zagospodarowanie terenów nabrzeżnych w mieście Pułtusk. Państwa opinia na temat możliwości i zakresu planowanych działań będzie kluczowa dla doprecyzowania planowanych działańczytaj więcej…

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY PUŁTUSK Z BURMISTRZEM MIASTA Treść zaproszenia: Szanowni Państwo po raz trzeci w tej kadencji samorządu, zapraszam na spotkanie Mieszkańców Gminy Pułtusk z Burmistrzem. W czwartek, 15 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w sali kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku chciałbym dokonać podsumowania minionego i przedstawić plany na trwający rok i przyszłe lata. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań, a dla uczestników przygotowujemy niespodzianki. Będę zaszczycony, jeżeli przyjmą Państwo moje zaproszenie Burmistrz Wojciech Gregorczyk

Szanowni Państwo, po raz trzeci w tej kadencji samorządu, zapraszam na spotkanie Mieszkańców Gminy Pułtusk z Burmistrzem. W czwartek, 15 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w sali kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku chciałbym dokonać podsumowania minionego i przedstawić plany na trwający roki przyszłe lata. Podczas spotkaniaczytaj więcej…

SAMORZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO SAMORZĄD GMINY PUŁTUSK ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚĆ 82. ROCZNICY UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ (baner 1)

Zapraszamy na uroczystość z okazji 82. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, która odbędzie się 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 12.00 pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej, pomordowanych i poległych podczas II wojny światowej.czytaj więcej…

Na niebieskim tle biały napis: OBWODY PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK Z WYKAZEM ULIC I MIEJSCOWOŚCI poniżej mapa Powiatu Pułtuskiego 2

Plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk od dnia 1 września 2019 roku określony w załączniku do uchwały nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowychczytaj więcej…

Logo ngo ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  realizację zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2024. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), w składczytaj więcej…

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pułtusk 13

10 stycznia 2024 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 14 lutego br. W dniach 29 i 30 stycznia 2024 r. w Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Rynek 13 odbyły się dwa wydarzeniaczytaj więcej…

Na białym tle na górze czerwony napis: 25 lat. Mazowsze poniżej zielony napis: BEZPŁATNE SZKOLENIA "OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA" (plakat 2)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące „Opłat za korzystanie ze środowiska”, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26. Szkolenia odbędą się w następującychczytaj więcej…

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU 01.02.2024 r.

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnejw Warszawie informujemy, że  od godz. 00:00 dnia 02.02.2024 r. do godz. 08:30 dnia 02.02.2024 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje  się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.czytaj więcej…

Na jasnozielonym tle ciemnozielony napis: TERMIN OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH ZA 2023 R.

W związku ze zbliżającymi się terminami przekładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie publikujemy komunikat na stronie internetowej, w celu rozpowszechnienia przedmiotowej informacji wśród przedsiębiorców. Szczegóły poniżej w załączniku : Wydział Gospodarki Komunalnej,czytaj więcej…

XVI GALA TALENTÓW (Baner)

Uczniowie i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku zapraszają na XVI GALĘ TALENTÓW.Szczegóły na plakacie poniżej. Źródło: facebook.com/psp4pultuskczytaj więcej…

Miernik poziomu wody na śluzie

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych informuje, że  pomimo niekorzystnej sytuacji hydrologicznej utrzymującej się w dolnym biegu Bugu nie  przekłada się to na poziom wód Narwi. Obserwujemy wprawdzie wyższe stany rzeki, jednak są one  spowodowane spływem wód roztopowych z dorzecza i nie stanowią zagrożenia powodziowego zarówno dla  Pułtuska jak i  pobliskich miejscowości (Pawłówek,czytaj więcej…

Zdjęcie przedstawia plecak z przyborami szkolnymi oraz podręczniki, jabłko i budzik na tle zapisanej tablicy szkolnej

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Pułtusk. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:1) wielodzietność rodziny kandydata;2) niepełnosprawność kandydata;3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;4) niepełnosprawnośćczytaj więcej…