ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

rządowy fundusz dróg samorządowych 2 małe baner

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG (do 2021 roku Fundusz Dróg Samorządowych)

falaga i godło polskiPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Pułtusku na ul. Rafała Krajewskiego i ul. Łącznej na drogach nr 340470W i 340477W

falaga i godło polski

W ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Pułtusk zrealizowała  zadanie pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Pułtusku na ul. Rafała Krajewskiego i ul. Łącznej na drogach nr 340470W i 340477W”.

Całkowity koszt inwestycji: 747 022,79 zł, w tym dofinansowanie: 480 000,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja polegała na budowie przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulicy Rafała Krajewskiego z ulicą Łączną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zostały wykonane tzw.  wyniesione skrzyżowania, znacznie poprawiające bezpieczeństwo, niezwykle ważne ze względu na bliskość żłobka i przedszkola, które zlokalizowane są przy ulicy Rafała Krajewskiego. Przejścia dla pieszych wyposażone zostały w elementy świetlne, pulsacyjnie, co znacząco poprawiło widoczność w ich okolicach. Istotą projektu jest tzw. obszar oddziaływania przejść dla pieszych, który określa sumę obszarów przejścia, w tym: wyspy azylu, strefy oczekiwania, jak również obszary dochodzenia do przejścia i odcinki drogi po obu jego stronach – o długości nie większej niż 100 m.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Pułtusku na ul. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Rafała Krajewskiego na drogach nr 340464W i 340470W

falaga i godło polski

W ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Pułtusk zrealizowała  zadanie pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Pułtusku na ul. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Rafała Krajewskiego na drogach nr 340464W i 340470W”.

Całkowity koszt inwestycji: 747 926,70 zł, w tym dofinansowanie: 480 000,00 zł

Opis zadania:

Inwestycja polegała na budowie przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulicy Rafała Krajewskiego z ulicą Komisji Edukacji Narodowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zostały wykonane tzw. wyniesione skrzyżowania, znacznie poprawiające bezpieczeństwo, niezwykle ważne ze względu na bliskość żłobka i przedszkola, które zlokalizowane są przy ulicy Rafała Krajewskiego. Przejścia dla pieszych wyposażone zostały w elementy świetlne, pulsacyjnie, co znacząco poprawiło widoczność w ich okolicach. Istotą projektu jest tzw. obszar oddziaływania przejść dla pieszych, który określa sumę obszarów przejścia, w tym: wyspy azylu, strefy oczekiwania, jak również obszary dochodzenia do przejścia i odcinki drogi po obu jego stronach  – o długości nie większej niż 100 m.

rządowy fundusz rozwoju dróg przejścia dla pieszych

falaga i godło polski