rządowy fundusz dróg samorządowych 2 małe baner

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG (do 2021 roku Fundusz Dróg Samorządowych)
Budowa przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań ulicy Rafała Krajewskiego, z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęto realizację inwestycji dot. budowy przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań ulicy Rafała Krajewskiego, z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zaplanowane zatem zostało wykonanie tzw. wyniesionych skrzyżowań, znacznie poprawiających bezpieczeństwo, niezwykle ważne ze względu na bliskość żłobka i przedszkola zlokalizowanych przy ulicy Rafała Krajewskiego. Przejścia dla pieszych wyposażone zostaną w elementy świetlne, pulsacyjnie, co znacząco wpłynie na lepszą widoczność w ich okolicach. Istotą projektu jest tzw. obszar oddziaływania przejść dla pieszych, który określa sumę obszarów przejścia, w tym: wyspy azylu, strefy oczekiwania, jak również obszary dochodzenia do przejścia i odcinki drogi po obu jego stronach – o długości nie większej niż 100 m.

Gmina otrzymała dofinansowanie do przebudowy ww. skrzyżowań po 480.000,00 zł do każdego, co łącznie stanowi kwotę dofinansowania 960.000,00 zł. Wartość całej inwestycji 1 494 949,49 .

DOFINANSOWANIE Z RFRD W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Pułtusku na ul. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Rafała Krajewskiego na drogach nr 340464W i 340470W

rządowy fundusz rozwoju dróg przejścia dla pieszych

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Pułtusku na ul. Rafała Krajewskiego i ul. Łącznej na drogach nr 340470W i 340477W