DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM MALUCH+ 2021

FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA


„REMONT I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I BOISK SPORTOWYCH PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PUŁTUSKU  – POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIECI ORAZ UŁATWIENIE DOSTĘU DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH”.

W ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (rezerwy ogólnej budżetu państwa) w 2018 r. zostało zrealizowane zadanie pn. „REMONT I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I BOISK SPORTOWYCH PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PUŁTUSKU  – POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU DZIECI ORAZ UŁATWIENIE DOSTĘU DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH”.

Wykonawca zadania: EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa.

Kwota dofinansowania wyniosła 271.918,26 zł, co stanowi 80% łącznych planowanych nakładów na realizację zadania obejmującego  wymianę posadzki wraz z nawierzchnią sportową hali. 

Całkowity koszt inwestycji (w zakresie umowy o dofinansowanie): 339.897,83 zł.

w tym: dofinansowanie w wysokości: 271.918,26 zł i środki własne w wysokości:67.979,57 zł.