POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W PUŁTUSKU 2
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z przejściem na emeryturę Izabeli Sosnowicz-Ptak – dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk z dniem 26 kwietnia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Piotrowi Mroziewiczowi.
Piotr Mroziewicz jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od 30 lat pracuje w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, obecnie na stanowisku  kierownika ds. administracyjno-gospodarczych.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku